ANUNȚ EXPOZIȚII 2019

 

Stimați artiști, în vederea întocmirii cât mai riguroase a Calendarul activităţilor culturale pentru anul 2019 vizând desfăşurarea de expoziţii la sediul Galeriilor de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani pentru anul 2019, facem următoarele precizări:
1. Artiștii care doresc rezervarea spațiului expozițional al Galeriilor în perioada martie – decembrie 2019 vor depune, începând de luni, 29 octombrie 2018, până în data de 15 noiembrie 2018, ora 14, la secretariatul Muzeului Județean Botoșani, un dosar care să cuprindă următoarele elemente:
– O cerere-tip de solicitare a rezervării spaţiului Galeriilor, pe care o anexăm la prezenta informare.
– Un portofoliu de artist – ale cărui elemente sunt precizate în Anexa cererii..
2. Trebuie avută în vedere o preocupare îmbunătăţită asupra întocmirii cererilor şi portofoliilor, atât în ceea ce priveşte partea de formulare a cerinţelor, cât şi realizarea portofoliilor, adică la selecţia lucrărilor prezentate, dar şi la modul propriu-zis de prezentare.
3. Dată fiind practica altor instituţii similare din ţară, care pun accent şi pe portofoliul depus, intenţionăm ca, în cursul anului 2018, să modificăm procedura de ocupare a spaţiului Galeriilor, în sensul analizării cererilor în două etape: prima, selecţia portofoliilor, eliminatorie, a doua, analizarea conţinutului portofoliilor, a tematicilor expoziţiilor şi a lucrărilor propuse spre etalare.
4. În condiţiile în care rolul muzeului este, în principal, acela de a promova patrimoniul cultural naţional, aducem la cunoştinţă artiştilor faptul că, din acest considerent, prioritară va fi colaborarea cu alte instituţii muzeale, ceea ce însemnă că, în spaţiul expoziţional al Galeriilor, asemenea activităţi, realizate în parteneriat cu alte muzee, vor avea întâietate. Acest aspect presupune şi o posibilă modificare a Calendarului de activităţi culturale, inclusiv în timpul anului.
5. Artiștii pot opta pentru organizarea de expoziții și în alte spații expoziționale din cadrul instituției noastre, respectiv Muzeul Județean Botoșani – Sala Polivalentă, hol- etaj sau hol – parter, cu respectarea aceluiași Protocol de colaborare aplicat spațiului expozițional al Galeriilor, în perioadele în care nu se organizează alte evenimente culturale, organizate de muzeu sau de alte instituții de cultură.
6. Modificările survenite ulterior aprobării Calendarului de activităţi culturale, de către Consiliul de specialitate al instituţiei noastre, privind desfăşurarea evenimentelor culturale în spaţiul Galeriilor, vor fi aduse la cunoştinţă artiştilor, publicului şi colaboratorilor prin intermediul site-ului Muzeului Judeţean Botoşani şi a paginii de facebook a Galeriilor. În cazul în care modificările implică şi o decalare a perioadelor stabilite pentru expoziţii ale artiştilor, aceştia vor fi anunţaţi telefonic sau pe e-mail, dacă aceste date de contact sunt trecute în cererile de rezervare a spaţiului.
7. Persoane de contact: prof. Maria Laura Tocariu – șef Secția de Artă Plastică și Etnografie și Ana-Elisabeta Coșereanu – muzeograf Secția de Artă Plastică și Etnografie – 0755751502; e-mail: anaipotesti@yahoo.com

 

 

 

 

MODEL CERERE

Aviz Aprob,
Şef secţie

Manager,

 

 

DOMNULE MANAGER

Subsemnatul/a……………………………………………………………, domiciliat/ă în localitatea ………………………………………………………………………… strada………………………………………….nr……….bl……….ap …………,
în calitate de …………………………..reprezentant al ………………………………………………., vă rog să aprobați organizarea, în spațiul Galeriilor de Artă ,,Ştefan Luchian” Botoşani, a expoziţiei / activităţii culturale cu titlul / tema …………………………………………………………………………………………… , în perioada …………………………………….. .
Menţionez că am luat la cunoştinţă condiţiile în care Muzeul Judeţean Botoşani îmi poate pune la dispoziţie acest spaţiu şi sunt dispus/ă să urmez prevederile procedurale ale instituţiei dvs.
În vederea unei comunicări eficiente, pot fi contactat/ă la adresa de e-mail ……………
……………………………………………… sau la numărul de telefon ……………………….

Data, Semnătura,

Domnului Manager al Muzeului Judeţean Botoşani

ANEXA CERERE

Anexez prezentei cereri următoarele documente necesare întocmirii portofoliului de artist:
– CV Europass; DA / NU
– portofoliu de activitate (afișe, pliante, cataloage, albume, articole, critică de specialitate); DA / NU
– imagini cu lucrări din expoziția propusă; DA/NU
– CD/DVD cu diverse aspecte din activitatea artistică; DA/NU
– adresă de internet (site, blog sau Facebook), unde pot fi vizualizate lucrările personale / ale grupului / ale colectivului. DA/NU

Semnătura,