Arcadie Răileanu s-a născut la 28 noiembrie 1950, în comuna Petreni din Republica Moldova. Ca adolescent, pasiunea lui pentru artă s-a reflectat într-un talent surprinzător și un sentiment de creativitate aparte. Acest lucru l-a determinat să urmeze Şcoala de arte plastice „A.V. Șciusev”, filiala de pe lîngă Şcoala-internat nr. 1 din Chişinău, studiind desen, pictură, compoziţie, istoria artelor şi sculptură la clasa profesorilor Gheorghe Munteanu, Dumitru Scvorţov și Vasile Cojocaru.Pe timpul școlii a fost coleg cu  regretatul pictor basarabean Andrei Sîrbu  de care îl va lega o frumoasă și durabilă prietenie, până la plecarea acestuia în neant, în anul 2000.

În 1968 devine student al Facultății de Arhitectură a Institutului Politehnic din Chișinău, dar încă din anii studenţiei şi-a dat seama că vocaţia sa este alta. „Pictura e o artă mai independentă care îți dă o mai mare libertate de creație decât arhitectura, care te încadrează în anumite rigori…“,mărturisea într-un interviu artistul.

Stagiul militar efectuat la Sankt Petersburg, între 1973 şi 1975, îi oferă posibilitatea să studieze arta modernă la Muzeul Ermitaj,renumit în special pentru marea sa colecție de pictură modernă franceză,până în anul 1917.

În 1978, primeşte funcţia de arhitect principal al raionului Floreşti din Republica Moldova. Trei ani mai târziu, se stabileşte în oraşul Donduşeni şi este numit director al Şcolii de arte plastice pentru copii din localitate.Din anul 1996, Arcadie Răileanu devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Rep. Moldova.

În noiembrie 1999,Arcadie Răileanu s-a stabilit pe malurile Bistriţei , la Piatra Neamţ, devenind în 2004 membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România. Doi ani mai târziu a început să coordoneze clasa de pictură a Şcolii Populare de Artă a Centrului pentru Cultură şi Artă „Carmen Saeculare” din Piatra Neamţ. Aici a început activitatea cu o singură clasă, de şase elevi, dar odată cu trecerea anilor, a ajuns să predea noțiuni de desen ,pictură și istorie a artelor pentru nu mai puțin de șase clase, prin „mâna” sa trecând sute de cursanți. Profesorul Arcadie Răileanu este mândru de realizările unor emuli de-ai săi, precum Liviana Tănase, Andrada Bulai, Carmen Cărăuşu, Ovidiu Tulumbă, Olga Arușoaie, Viorica Ciucanu, Mihaela Surugiu și nu în ultimul rând,de talentata și promițătoarea graficiană Sabina Popovici Hanțu, multe din  creaţiile  elevilor săi  fiind apreciate la concursuri şi expoziţii de pictură,în țară și străinătate.

Arcadie Răileanu a debutat în anul 1992 la Chișinău ,la o expoziție U.A.P.din Moldova,pictorul considerându-se discipolul lui Mihail Grecu, personalitate complexă și extrem de dotată care a revoluționat artele plastice din Moldova și care este considerat,pe bună dreptate, fondatorul modernismului plastic basarabean.

Printre primii care i-au remarcat  talentul excepțional de artist a fost regretatul Andrei Vartic,scriitor,publicist și regizor de teatru și film ,care l-a elogiat în mai multe cronici apărute în ziarul Timpul din Chișinău. Un alt publicist care l-a scos „din umbră” pe originalul și promițătorul acuarelist de la Dondușeni, a fost Mihai Poiată care i-a făcut o subtilă și rafinată cronică plastică în revista „Basarabia”.

Arcadie Răileanu este un artist conceptual care explorează în lucrările sale un univers lăuntric, în care pulsează întregul vocabular al sentimentelor care transfigurează realitatea, imprimându-i noi valenţe și semnificaţii, de o adâncă vibraţie poetică. Arta sa este sofisticată,putând fi descifrată , de cele mai multe ori,într-o cheie a limbajului non-convenţional, fiind mai mult cerebrală decât emotivă,dar având un farmec şi o valoare aparte.

Pictorul este posesorul unei solide pregătiri artistice, cu un bogat bagaj de cunoştinţe și cu un admirabil spirit inventiv creator, lucrările sale remarcându-se prin rafinate tonalități meditative ,secondate de o profundă încărcătură semantică. Pictura sa conceptuală impresionează prin bogăţia şi diversitatea de genuri,precum și prin motivele abordate,artistul folosind tehnici variate ,gata să exploateze la maximum posibilităţile plastice, dar şi decorative ale uleiului,acuarelei, acrilului sau pastelului.

Arcadie Răileanu este un incurabil visător, care-și păstrează zestrea viselor în culori, pentru a le așterne pe pânză sau pe hârtie cu versatilitatea , viziunea și dăruirea pe care ți-o pot da doar talentul și munca asiduă. Sensibil la poezia tonurilor delicate sau la accentele emoționale ale culorilor, pasionat și dornic să surprindă impalpabilul pentru a-i fura aerul și lumina,artistul descoperă fragilitatea lumii înconjurătoare pentru a o recrea atent,cu puritatea și sinceritatea actului artistic, identificându-i și recompunându-i fragmentele, identificându-i și recompunându-i fragmentele, ca-ntr-un puzzle complicat, mereu în schimbare, dar care păstrează  aceeași prospețime.

Contemplând tablourile sale,pare că te scufunzi în universuri încărcate de simboluri ,pline de dinamism,care te eliberează de banalitatea sumbră a vieții cotidiene.Fiecare tablou are o temă proprie exprimată printr-o atentă gestică plastică introspectivă,care lasă în sufletul și în inimile privitorului urme de infinit, de umbre, de îndoieli, de sentimente contradictorii aflate mereu sub semnul realului,chiar și în cele mai complexe viziuni nonfigurative.”Fie că am pus un măr micuţ, o sculptură de Cucuteni sau altceva, am încercat să încastrez semne care să transfere lucrurile dintr-un spaţiu abstract în unul mult mai realist” mărturisește pictorul.

Născut la sfârșit de toamnă, pictorul este fascinat de frumusețea și strălucirea acestui anotimp, poezia şi culorile sale predominând în lucrările sale, indiferent dacă e vorba de acuarelă sau de picturile de şevalet. Pictorul dovește o admirabilă stăpânire a culorilor ce reflectă diverse stări de spirit,emoții și sensibilitate și care descriu nu numai realitatea naturii care-l înconjoară, dar și spațiul rezervat pentru vise.

Arcadie Răileanu este un colorist înnăscut care se joacă cu culorile, aplicându-le în cele mai neaşteptate şi mai surprinzătoare moduri şi formule,într-o o gamă coloristică frenetică ,plină de vitalitate şi perfect armonizată, în care contrastele piezişe şi tuşele magmatice, alternează cu pasaje line şi delicate, reechilibrând fără dificultate scenele angajate pe panta hazardului şi iraţionalului, oferind retinei construcţii conceptuale şi sensibile în acelaşi timp de o mare coerenţă, rigoare şi expresivitate.

De remarcat că artistul nu lucrează direct în mijlocul naturii, en plein air, ci numai şi numai slujindu-se de resursele imaginaţiei, reperele vizuale reţinute de memoria sa funcţionând ca o arhivă exhaustivă de motive plastice perfect conservate şi aflate sub certă supraveghere raţională.

Arcadie Răileanu este un artist conceptual care încearcă să redea esenţa, şi nu aparenţa, într-o viziune perfect unitară. Este un artst unic,inconfundabil,având darul înnăscut de a lumina prin creativitate și pentru care arta este suprema bucurie de a trăi în libertate.

Expoziţii personale:

Râmnicu Vâlcea (1993,1994), Galeriile de Artă Vollard, Craiova (1994), Bălţi (1995), Muzeul Arta Lemnului, Câmpulung Moldovenesc (1997), Uniunea Scriitorilor, Chişinău (1997), Biblioteca Onisifor Ghibu, Chişinău (1998), Galeriile Lascăr Vorel, Piatra-Neamţ (2000 – 2007) şi la Top Art Piatra-Neamţ (2001 – 2004), Muzeul Literaturii, Iaşi şi Galeriile Tonitza, Bârlad (2005), Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ (2008), Şcoala Populară de Artă Tudor Jarda, Cluj-Napoca (2008), Galeria Şcolii Populare de Arte, Piatra-Neamţ (2010), Muzeul de Arte, Roman (2011), Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” (2014).

Expoziții de grup:

1988 – 2004 A participat la manifestări colective şi de grup la Expoziţia profesorilor de arte vizuale, Tighina, Republica Moldova (1998, 1990), Internaţionala de design, Moscova (1992), Saloanele Moldovei, Chişinău-Bacău (1994, 1996), Călimăneşti (1994), Râmnicu Vâlcea (1996), Galeriile Lascăr Vorel, Piatra-Neamţ (2000-2014), Timişoara (2002), Bienala Lascăr Vorel, Galeriile Vert, Piatra-Neamţ (2000-2002), Târgul de Vară, Piatra-Neamţ (2003), Galeriile UAP, Bucureşti (2004), Galeria de Artă „Constantin Brâncuşi”, Chişinău (2010), Galeria „Cozia”, Hamme, Belgia (2010), Galeriile „Scit Art”, Teatrul „Constantin Tănase”, Bucureşti (2013).