MOTTO: Desenulinteligenţa şi culoarea constituie intuiţia picturii”. (Eugenio d’Ors

Corina Perianu s-a născut pe meleaguri prahovene, la Vărbilău.Fascinată de mirificul univers rustic din jurul său , aici a învăţat să iubească natura, să iubească oamenii, să-L iubească pe Dumnezeu.

Ca orice copil,a cochetat de mică cu desenul și la 3 ani a început să deseneze,pe când locuia în casa bunicilor.Mama sa a fost cea care a încurajând-o, cumpărându-i creioane colorate și acuarele.

Talentul deosebit i-a fost remarcat  de profesorul de desen din școala primară,Constantin Cioc ,care a fost cucerit de felul în care Corina mânuia creionul și pensula și mai ales de modul în care aceasta combina spontan culorile.El a fost primul care a ajutat-o să se descopere,să se armonizeze cu sine și să folosească  în pictură materiale și instrumente de lucru  precum cărbunele,pastelul,colajul,sticla sau materialele textile.

După terminarea școlii gimnaziale în 1978, a reușit să-și cultive vocația pentru pictură la Liceul de Artă  ”Nicolae Tonitza”,primii pași aici însemnând studiul intens și formarea ca artist sub îndrumarea unor profesori precum Vitalie Mereuță și Gheorghe Anghel.După absolvirea liceului,artista s-a pregătit pentru admiterea la facultate  cu riguroșii și rafinații maeștri,Ion Brodeală și Vasile Chinschi,cei  care au deținut o caldă pedagogie a șlefuirii tinerelor talente,păstrând    în tainița sufletului respectul și lecția marii picturi clasice.

După mai multe încercări eșuate la Facultatea de Artă,tenacitatea și ambiția artistei au fost  răsplătite atunci când a devenit studentă la Academia  de Arte Bucureşti, secţia  Pictură , la clasa profesorului Vasile Grigore,considerat unul dintre cei mai importanți artiști din perioada modernismului românesc.Maestrul Grigore a încurajat-o  în a păstra  o anume vervă şi naturaleţe a intensităţilor tonale,care să confere acuarelelor sau uleiurilor sale  frumusețea simplă,curată,tonică.

Iată cum  o caracteriza regretatul  profesor: ”Ea are și dezvoltă un concept și o viziune artistică în pictură, în spațiul figurativului calitativ, cu observații și sinteze tehnice ce-i sunt intime, proprii.Privindu-i o lucrare de pictură, acuarelă, desen, portret, peisaj, natură statică, descopăr certitudinea bucuriei de a picta.”   De remarcat că de-a lungul carierei artistice, opţiunea pentru acuarelă a artistei nu a înlocuit pictura în ulei – ambele coexistând în paralel şi complementar.

Dintre artiștii români care i-au marcat parcursul creativ al artistei au fost ,în primul rând,Gheorghe Petrașcu și Theodor Pallady ,apoi marii pictori Nicolae Grigorescu,Ștefan Luchian,Nicolae Tonitza,dar și Corneliu Baba,Alexandru Ciucurencu sau Lucian Grigorescu.

După absolvirea Academiei în 1995 ,Corina Perianu a ocupat  catedra de profesor de desen la Liceul Spiru Haret şi la Şcoala nr.7 din Bucureşti, până în anul 1997,când a devenit restaurator în cadrul Muzeului Naţional de Artă al României.Din anul 1996 este membră a Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala București.

Cu siguranţă că artista Corina Perianu face parte din categoria artiștilor pentru care rolul principal în dobândirea armoniei vieţii îl deţine arta, cea care i-a adus bucuria frumuseţii, a creaţiei, a cunoaşterii lumii,pe măsura evoluţiei sale spirituale. Cu o forţă de muncă şi de creaţie remarcabile,artista  a abordat cu dăruire aproape toate genurile artei: tușul,cărbunele,pastelul,acuarela și uleiul, putând trece cu uşurinţă, aplomb şi har de la un registru la altul, reformulându-şi de fiecare dată demersul artistic, dar rămânând mereu acelaşi artist serios, sensibil, expresiv.

Dintre toate genurile abordate , marea  dragoste a artistei rămâne acuarela – această aventură extraordinară  a culorii și apei pe hârtie, pe care o maximă faimoasă îi rezumă perfect dificultatea:”Acuarela nu suportă regretele”…Şi asta pentru că spre deosebire de pictură în ulei, acuarela nu este o pictură care să permită reveniri, adăugiri, ştersături sau modificări,ea trebuind făcută cu spontaneitate pentru a păstra prospeţimea și  transparența  subiectelor.

Imposibilitatea revenirilor şi a reluărilor obligă la precizie, la stabilirea, încă de la început, a echilibrului detaliului, într-un ansamblu bine gîndit. Asta pentru că  nici o culoare nu poate clarifica culoarea anterioară, toată arta constând în estimarea,combinarea sau declinarea straturilor acesteia  spre a nu cădea în kitsch prin abuz. Aparenta spontaneitate, de atîtea ori invocată în cazul acuarelei, înseamnă ,de fapt, o gîndire strict organizată încă înainte de a  aşterne prima tușă de culoare pe hîrtie

Corina Perianu este un artist care a găsit în natură, în ritmurile  și în culorile sale, punctul de plecare pentru o pictură interesată de dimensiunea emoțională. . Acuarelele  artistei sunt  în mod intenționat lipsite de conceptualisme, curgând direct de la suflet  pentru a solicita emoția privitorului. Gingăşia şi sensibilitatea particulară a culorilor, sinceritatea şi spontaneitatea exprimării, capacitatea de poetizare a subiectelor sunt evidente.

Artista are o tehnică remarcabilă de acuarelă, care dezvăluie o puritate exemplară a desenului și un înnăscut simț al culorii care-i iluminează o sensibilitate aparte. Pentru artistă, pictura în acuarelă este o perpetuă recreere,o explorare poetică, o experiență senzorială și reconfortantă  transpusă într-un  joc subtil  al umbrelor și transparențelor care creează  o impresie de familiaritate.

Realizate prin tușe simple, lucrările  încântă prin bogăția și frumusețea specifică limbajului plastic bine articulat.Discursul pictural alert și dinamic al artistei nu pornește de la o idee preconcepută, ci de la magia pe care i-l oferă  bucuria de a picta. În profund acord cu percepția sa feminină asupra lucrurilor, imaginile  pitorești devin pretexte pentru abilitățile sale compoziționale și cromatice transpuse cu o anumită lejeritate şi fluiditate a tuşei,  în nuanţe  pale, estompate, ce conferă impresia de evanescenţă şi transparenţă. Expresia picturală evită ostentația și gestul frapant,artista fiind eliberată de necesitatea de a dovedi ceva sau de a se supune unei constrângeri. În lucrările artistei,senzaţionalul nu există – realitatea simplă este recunoscută în frumuseţea ei ascunsă şi se dezvăluie privitorului care se odihneşte în ea recunoscător.

Artista o putem defini ca un cercetător al „sufletului secret” al naturii înconjurătoare ,dar în același timp și un comunicator care  transmite  imaginea unui spectacol viu si direct, echivalent cu portretul sufletului unui om,  care face îndreptăţită afirmaţia lui Luchian care spunea că “noi, artiştii, privim cu ochii, dar pictăm cu sufletul”.    Cu o  iminentă  și irezistibilă forță,acuarelele Corinei Perianu reușesc să stabilească contactul cu privitorul, cu acea reculegere lãuntricã pe care o încerci la răsfoirea unei cãrți cu poezii, în care caligrafia cuvintelor dezvăluie atmosfere, gânduri și  stări de spirit.Artista pare că nu dorește  să picteze  ceea ce vede, ci mai degrabă ceea ce simte  văzând. Exprimă, mai degrabă decât arată…Și asta pentru că acuarelele ei trăiesc  într-o dublă dimensiune : cea sinceră cognitivă, care vizează cercetarea sufletului secret al naturii îndrăgite de pictoriță   și cea a poeziei pure  provocată de trăirile emoționale.                      Originalitatea resurselor imaginative și capacitatea de a surprinde imagini emoționante, într-o respirație de lirică largă, ne înfățișează o artistă care posedă o tehnică admirabilă a acuarelei,care pune în evidență transparențe, pete, umbre și lumini,alături de tonurile calde și persuasive , mereu expresive și irizate.Prin intermediul tonalităţilor calde şi luminoase, lucrările ei transmit spontaneitatea impresiei, senzaţia de prospeţime şi vitalitatea universului vegetal, un sentiment reconfortant de linişte sufletească şi contopire cu natura.Aflat  în fața acuarelor ei este ca și cum ai călători prin locurile  imortalizate de  artistă,respirând atmosfera peisajelor pline de prospețime și realizând cât de adevărată este constarea   lui  Van Gogh care a definit acuarela ca fiind un lucru splendid, capabil să exprime atmosfera și distanțele, și-n care  totul pare că  respiră.

Peisagistica, portretul,natură statică şi florile sunt temele favorite ale artistei și în  care putem descifra  intimitatea visătoare a creatoarei, lirismul fin, stilul personal, inconfundabil, forţa de expresie a pictoriței. Acuarelele sale sunt o oază de desfătare estetică , cufundate într-un etern poetic,gata să ne învețe  să privim, să înţelegem și să ne bucurăm, în acord cu nevoia tot mai acută a omului modern de a se reîntoarce la frumos, armonie şi spiritualitate,într-o  lume mai tot timpul  marcată de incomode provocări.

Artista e convinsă că natura trebuie să aibă o poveste a ei care se relevă în peisaj, fiind în acelaşi timp şi  o poveste a omului. Acesta nu poate contempla peisajul ca spectator, ci, fiindcă trăieşte în interiorul lui, devine „un actor” în cadrul unui decor natural. Când contemplăm un peisaj, suntem în acel peisaj; şi aşa cum existența noastră este viața pe care o trăim, existența noastră în peisaj este o trăire în peisaj.

Decantându-și harul din iubire pentru natură, peisajele  Corinei Perianu redau ,cu veridicitate și finețe, ritmica inefabilă a culorii și  luminii, în care emoţia artistică păstrează ceva din căldura tiparului natural care le-a sugerat.

Indiferent dacă e vorba de peisaje cu dealuri, munţi împăduriți,crânguri de pădure,țărmuri de mare  sau peisaje în care apar case de la oraș sau de la  țară  ori cladirea  zveltă a unei biserici,. artista are capacitatea de a rezona cu sufletul naturii,  oferind privitorului  o realitate transfigurată poetic de propria viziune şi sensibilitate.

Artista știe cum să extragă din bogăția explozivă și variată a naturii,acele crâmpeie care fascinează privitorul,cu sensibilitate și finețe optică, acordând prioritate vibrației luminoase a culorilor.Accentele poetice ale pensulei sale luminoase, cărora le asociază transparențele specifice tehnicii acuarelei, capabile să surprindă valoarea și semnificația culorii,  generează acel efect de diafan și de prospețime ce acordă întâietate petei de culoare,când transparentă și vaporoasă, când densă și riguros orchestrată.Artista combină cu măiestrie aceste efecte,înfruntând „situații” narative complexe, rezolvate de aptitudinile coregrafice ale tușelor pensulei  și de   fina sensibilitate compozițională.

Taberele de creaţie la care a participat constant de-a lungul anilor (Desești – Maramures Arcuş – Covasna, Slănic Moldova –  Bacău, Horezu – Vâlcea, Hârsa – Prahova,  Bucium – Iași etc.) i-au oferit prilejul de a realiza o impresionantă ghirlandă de configurări peisagistice rurale,adevărate oglinzi ale unor trăiri sufleteşti definitorii pentru sensibilitatea introspectivă a artistei. Sunt imagini create în afara oricărei constrângeri,în care lejeritatea deosebită a tuşei, impresia de fluiditate a culorilor şi formelor le conferă un farmec deosebit,artista comunicând cu sinceră bucurie impresiile trezite de parcurgerea lumii satului românesc.

Faţă de peisajul de natură, cel citadin este cel mai dificil de  reprezentat pentru un acuarelist. În primul rând pentru că necesită o bună cunoaşterea elementelor  arhitectonice și a legilor perspectivei, care trebuie să respecte o logică în desfăşurarea spaţiului pictural.Corina Perianu privește peisajul citadin cu un ochi foarte personal, îl filtrează printr-o sensibilitate anume şi ni-l aduce nouă în faţa ochilor, uneori înnobilat, alteori aureolat de acea atmosferă unică, care îl fac inconfundabil.    Siluetele arhitecturale întâlnite în mare parte în lucrările  artistei sunt case vechi de la țară sau de la  la oraș,străzi pitorești ,poduri sau biserici care atrag prvirea  prin plasticitatea picturală a clădirilor accentuată de sintetizarea geometrică a formelor și volumelor.În multe din aceste lucrări,  combinaţiiile  de ocru conferă o luminozitate aparte care pune în valoare impresia de perspectivă, transmițând privirii adâncime, singurătate și seninătate. Casele cu aer patriarhal şi străzile pitoreşti spun, fiecare în parte şi toate la un loc, o poveste despre locurile dragi sufletului artistei. Prezenţa detaliilor complexe ale faţadelor, a ferestrelor și  balcoanelor nu o împiedică pe artistă să sintetizeze, să aleagă dintre elementele contitutive ale faţadei, exact pe acelea care o definesc,păstrând în acest fel autenticitatea spaţiului reprezentat.

Fie  în creion, ulei sau acuarelă,portretul ocupă un loc privilegiat în creaţia artistei,  remarcând-o ca stăpână pe ştiinţa desenului şi a compoziţiei,în care linia viguroasă și  fluentă  exprimă nu numai aspectul strict fizic ci și stări de spirit, priviri profunde sau  chiar  trasături de caracter.

Capacitatea de a gândi spaţial, memoria vizuală şi abilităţile tehnice sunt prezente ,mai ales,în portrete de copii, tinere fete și țărani bătrâni din Țara Lăpușului, multe dintre ele inspirate de fotografiile excepționale ale artistului-fotograf, Gabriel Motică.Liniştea melodioasă, gânditor introvertită a personajelor emană, mai ales prin privirea lor, o interiorizare profundă  căutînd înţelesuri ascunse şi răspunsuri la necunoscut.

Florile pictate de Corina Perianu fac parte dintr-un univers aparte, nostalgic, impregnat de delicatețea feminină a autoarei ce se regăsește în modul în care așterne culoarea printr-un joc subtil de nuanțe, demonstrând preocuparea pe care o are privind intensitatea și potențalul expresiv al luminii și culorii, totul orchestrat și compus cu mult rafinament.Caracteristic este și faptul că florile le pictează de obicei singure,dedicându-le întreagă suprafață a lucrării,urmărindu-le în farmecul lor,în efectele cromatice și emoționale,fără a le adăuga amănunte inutile,fără să construiască în jurul lor o anvelopă ambientală.

Cu egală  virtuozitate și plenitudine, Corina Perianu dovedește a fi un vector de imagine pentru plastica româneascã,reușind sã confere lucrărilor  sale o înfãțișare  în care eleganța și rafinamentul se îmbinã cu subtile modalitãți de seducere a iubitorilor de frumos. Imaginația ei inepuizabilă  preschimbã fãrã opreliști entitățile artei sale, cu o libertate decisã și mereu stimulată de ineditele  explorãri în universul naturii. De aici izvorăște vitalitatea picturilor sale , mereu alimentată   de o fermecătoare  naturalețe , de atmosfera unui stil propriu, inconfundabil, al adevăratului artist.

 

 

Corina  Preda  Perianu – Scurtă biografie

Corina Preda Perianu, s-a născut pe 16 septembrie1963.

1983 – absolventă a Liceului de arte plastice „N. Tonitza”, București

1995 – absolventă a Academiei de Arte Bucureşti, secţiaPictură, clasa profesorVasileGrigore

din 1996 – membru UAPR Bucureşti, secţiaPictură

1995-1997 – profesor desen la Liceul Spiru Haret şi Şcoala nr.7 din Bucureşti

din 1997 – restaurator la Muzeul Naţional de Artă al României

2000 – atestat restaurator ceramică, sticlă

2017 – atestat de expert restaurator  ceramică, sticlă

 

Expoziţiipersonale

1992 – Galeria de Artă a UAPR ,Ploieşti

1994 – Galeria „Victoria” – Braşov

1998 – InstitutulSlovac de Cultură, Bucureşti

2010 – Casa Schiller, Bucureşti

2014 – Galeria din Grajd – Centrul Cultural Arcuş, Covasna

2014 – GaleriaTeatrului „C. Tănase”, Bucureşti

2016 – Galeria de Artă a UAPR, Ploieşti

2016 – CentrulJudeţeanpentruConservareaşiPromovareaCulturiiTradiţionaleGorj – „C. Brâncuşi”

2016 – Muzeul Municipal Curtea de Argeş

2016 – MuzeulJudeţeanGorj – Tg. Jiu

2016 – EriCris Art Gallery, Bucureşti

2017  –CentrulJudeţeanpentruConservareaşiPromovareaCulturiiTradiţionaleGorj – „C. Brâncuşi”

2017 – Muzeul Municipal Curtea de Argeş

2017 – PrimăriaMotru, Gorj

2017-Galeria Luceafarul- Centrul Cultural al Primarieisectorului 2, Bucuresti

2018-Galeria de artaPasaj, RmValcea

2019-Casa de Cultura,,GeoBogza”, Campina

 

Expoziţii de grup şi participări la Saloanele Municipale şi Naţionale

1991 – Galeria de Artă,  Sibiu

1991-2008 – participări la expoziţiileMunicipaleşiNaţionale

1993 – Galeria de Artă „Victoria” ,Iaşi

1994 – PalatulCulturii ,Ploieşti

1997 – Casa Vernescu,  Bucureşti

1999 – Bank of Cyprus, Cipru

2009 – „IpostazeMedievale” – GaleriaOrizont, Bucureşti

2009 – „IpostazeMedievale” – CurteaVeche, Bucureşti

2009 – Expoziţiaprofesorilor din liceul de Arte Plastice ”N. Tonitza” – SalaParlamentului

2010 – ”IpostazeMedievale” – Galeria de ArtăRâmnicuVâlcea

2010 – „Sacrulînartă” – GaleriaOrizont, București

2010 – Muzeul de Istorie, Blaj

2010 – Casa SindicatelorPlopeni, Prahova

2011 – „Sacrulînartă” – GaleriaCăminulArtei, Bucureşti

2011 – Salonul „Arte înBucureşti”- GaleriaCăminulArtei, București

2012 – Galeria Romulus, Bucureşti

2012 – Galeria din Grajd – Arcuş, Covasna

2012 – Muzeul Iulia Haşdeu – Câmpina, Prahova

2012 – Galeria de peChei – Bucureşti

2013 – Galeria din Grajd – Arcuş, Covasna

2013 – Home Cafe – Bucureşti

2013 – Muzeul Astra – DumbravaSibiului

2013 – SalaTeatrul „La Scena” – Bucureşti

2013 – „Temeiuri” – SalaParlamentului

2013 – „Dialog întregeneraţii -VasileGrigoreşistudenţii”CerculMilitarNaţional – GaleriaArtelor ,București

2014 – Artăsacrăşirestaurare – BibliotecaNaţională, Bucureşti

2015 – „Ferestre” – Elite Art Gallery, Bucureşti

2015 – „Souvenir de Alba Iulia” – Elite Art Gallery, Alba Iulia

2015 – Artăsacrăşirestaurare – MuzeulSatului, Bucureşti

2015 –„Requiem pentruunCrăciunînsângerat” BibliotecaNaţională, Bucureşti

2016 – Centrul Cultural Arcuş, Sf. Gheorghe, Covasna

2016 – „Temeiuri” – PalatulParlamentului

2016 – Artăsacrăşirestaurare – MuzeulSatului, Bucureşti

2017 – Artăsacrăşirestaurare – MuzeulSatului, Bucureşti

2017 – Galeria Metropolis,  Bucureşti

2017 – Artăsacrăşirestaurare (Florii)–MuzeulSatului, Bucureşti

2017 – Institutul Italian de Cultură, București

2017 – Centrul Cultural Arcuş, Sf. Gheorghe, Covasna

2017  –CentrulJudeţeanpentruConservareaşiPromovareaCulturiiTradiţionaleGorj – „C. Brâncuşi”

2017 – Muzeul Municipal Curtea de Argeş

2017 – Cazinoul din Slănic-Moldova, Bacău.

2017 – Artăsacrăşirestaurare (Sărbătoareabreslei) – MuzeulSatului, Bucureşti

2017 – Salonul de plasticamică, Brăila

2018- PalatulParlamentului -,,100 de artistipentru 100 Romania”, Bucuresti

2018-Plevna-Galeria de arta-,,100 de artistipentru 100 Romania”, Bulgaria

2018-Salonul National de Pictura, CaminulArtei

2018-Salonul National, CaminulArtei

2018-Bienala Andreescu, Buzau

2018-Muzeul vinului, Harlau

2018-Hotel Bucium, Iasi

2018-Salonul National de Acuarela, Galeria Cupola, Iasi

2019-Muzeul Municipal RamnicuSarat

2019- Women Power in Art, PalatulCantacuzino – Busteni

2019-Expozitia Internationala de Acuarela-PalatulParlamentului

Tabere de creaţie

1993 – Bârnova, Iaşi

1994 – Câmpina, Prahova

1994 – Cornu, Prahova

2010 – Blaj

2010 – Plopeni, Prahova

2011 – Bărăgan, Ialomița

2011 – Blaj

2012 – Arcuş, Covasna

2013 – Blaj

2013 – Arcuş, Covasna

2014 – Arcuş, Covasna

2015 – Hârsa, Prahova

2015 – Boholţ, Braşov

2016 – Hârsa, Prahova

2016 – Tg. Jiu

2016 – Arcuş, Covasna

2017 iunie – Deseşti, Maramureş

2017 – Arcuş, Covasna

2017 septembrie – Deseşti, Maramureş

2017 – Horezu, Vâlcea

2017 – Slănic-Moldova, Bacău

2018-Iasi, Bucium

2018-Desesti, Maramures

Lucrări  în  colecţii  particulare din SUA, Cipru, Franţa, Australia, Serbia, Israel, Germania, Japonia, Polonia, Republica Moldova, Turcia.