Întrebarea, în sine, fără o explici­tare expresă, poate să stârnească anumite confuzii, chiar și trimiteri socio-politice, dar faptul că facem vorbire scrisă despre o revistă culturală, cu apăsare pe ludic, pe umor în diversitate, este de natură să explice și să ne implice.

Văzute din afară, multe localități par în moarte culturală, sunt și repre­zintă locul unde nu se întâmplă aproape nimic. Ei bine, la Râmnicu Sărat, realitatea vine să contrazică, pentru că se întâmplă o asemenea revistă, pornită din inițiativa unui binom pașnic, apolitic și i-am numit pe Radu Iațcu și Ioan Serediuc, aceștia fiind pornitorii unei restituiri de valoare națională și nu numai: Saul Steinberg, grafician de presă într-o perioadă de efervescență a publicațiilor scrise și tipărite în tiraje de milioane de exemplare. Toate acestea se întâmplau peste Ocean și acolo au rămas, dacă nu ar fi fost cei dornici de restituire, de revalorificare culturală. El a fost un pa­trimoniu cultural, cu dragoste de țară, chiar dacă atitudinea sa apatică uneori putea să înșele. Am solicitat colaboratori de specialitate pe partea ludică, la rându-ne, pentru ca să putem realiza un portret aproape exhaustiv, o fabulă chiar, a unui om și a vieții sale cu dedicație.

Nu facem umor suflecat, de mini­mă rezistență, agreabil și pastelat, ne adresăm în primul rând civicului solidar și conștient, și mai ales celor înstăriți intelectual. Nu sunt servicii elitiste, discriminatorii, ci pur și simplu o așezare a fiecăruia acolo unde îi este locul și îl recomandă opera. Într-o lume căzută în servituți materiale și slujitoare a politicului petrecăreț (toate se petrec și se trec, o știu numai poeții, filosofii și restul lumii), o asemenea revistă pune palma în piept mediocrității, bate la ușile bibliotecilor, cu rugămintea de a fi considerați, chiar de la primul număr, un document și un reper bibliografic.

Saul Steinberg ar fi colaborat la revista MASCARADA de Râmnicu Sărat? Aici e aici, întrebarea trebuie, poate, reformulată și transformată în răspuns.

Cornel UDREA