MOTTO :”Trebuie să crezi foarte mult în ceea ce faci, iar dacă credința aceasta este și o problemă de mântuire a ta prin lucrul tău, atunci ceea ce faci, trebuie să fie o mărturisire.” Horea  Bernea

    Născută (28 ianuarie 1968) în Vorona,considerată una din cele mai frumoase așezări rurale din România , binecuvântată de o mânăstire de poveste, Doinița Andronic este o artistă al cărei talent reușește să transmită iubitorilor de frumos mărturisiri de suflet pentru prezent și viitor.

    A început,mai întâi, să reproducă sute de lucrări ale maeștrilor români și în special a marilor maeștri ai picturii universale ,aceștia fiind, de fapt, primii săi profesori de pictură care au ajutat-o în înțelegerea și dezvoltarea discursului său plastic. Studiul creației marilor artiști au pus bazele cunoștințelor sale privind tehnica compoziției și cromatologiei , precum și a tehnicilor de lucru folosite în elaborarea primelor sale creații.Apoi,vreme de câțiva ani a ucenicit la icoane ,de una singură,având ca sursă de inspirație Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament, Viețile Sfinților, Faptele Apostolilor și Erminia Picturii Bizantine.

    Talentată și atrasă de pictură, artista nu a reușit să urmeze o școală de arte, dar a găsit determinarea de a-și urma visul,propunându-și să meargă mai departe ca autodidact. Șansa unică a artistei,a fost întâlnirea providențială cu maestrul Aurelian Antal,un artist rasat și exigent,care a dovedit că are anvergura unui iscusit descoperitor de talente și  care i-a fost nu numai  mentor şi  îndrumător, dar şi cel care a scos-o pe artistă în ochii publicului. La îndemnurile maestrului,începând cu anul 2008,artista a început să picteze icoane,îmbinând sincretistic elementele iconografiei bizantine cu cele ale matricei creștinismului popular și cosmic,specific picturilor murale din zona Moldovei, pe care le-a resemantizat fără a eluda,însă. formulele stricte ale canoanelor erminice și alhonite. Rezultatul a fost împărtăşit de artistă în multe expoziţii, începând cu anul 2008 și continuând an de an , la  galeriile de artă din Botoșani și Suceava.

 Icoanele artistei ,atent gândite și modelate,sunt pline de forţă, respirând exuberanță şi dramatism,iar aerul diafan, aproape transparent pe care-l degajă, transformă întregul repertoriu hagiografic în poezie vizuală,convergentă spre Necuvânt.Este pictura unui artist imaginativ care îi place să mediteze sub cupola largă şi plină de lumină a Casei lui Dumnezeu , pictând  sfinți și îngeri, în numele Nemuririi , a Luminii şi Adevărului.                                                                                                                      Doința Andronic este printre puținii artiști care pictează icoane-vitralii,în stil minimalist.Moderne ca viziune,dar tradiționale ca tehnică,viitraliile artistei îmbină pictura, sticla fuzionată și bara de plumb. Acest lucru presupune din partea ei o muncă migăloasă şi de durată, multă precizie și dexteritate și, mai presus de toate, multă răbdare. Realizarea unui vitraliu dureazã de la trei zile pânã la trei luni, în funcție de dimensiune și tehnicã.Trebuie spus că vitraliile autentice nu se realizează pe orice fel de sticlă. Este nevoie de o sticlă specială, care poate fi achiziţionată doar din Occident, cu preţuri ce pornesc de la 100 de euro metrul pătrat.

   Motivat de faptul că spațiul de manevră stilistică și creativă al picturii sacre este inevitabil limitat ,Doinița Andronic a simțit nevoia unei evadări din perimetrul constrângerilor formale impuse de canoanele genului,către orizontul picturii de șevalet,ca o revanșă în care artista glosează, total dezinhibată, pe teme dintre cele mai diverse : portrete,flori sau naturi statice.

   Cu o înclinație spre dramatism și neliniște, pictura Doiniței Andronic a fost influențată de fondul stlistic oniric-suprarealist al picturii maestrului său de suflet ,Aurelian Antal,fiind un elogiu viu dedicat divinităţii,un reflex al imaginației și al stărilor afective care se reflectă în compozițiile sale ,într-o simbolistica aparte și o cromatica plină de vitalitate. Rapelul de profunzime al picturii artistei accesează coduri ale subconştientului, lăsând fluidele creatoare să curgă pe pânză în mod lucid, dar cu subiectivitatea celui care visează cu ochii deschişi.Artista poartă în sufletul său vibrațiile înalte ale sacralității în căutarea și nevoia de absolut,creația sa fiind  marcată de  trăiri profunde ale unui imaginar mental transpus în compoziții de o picturalitate excepțională, cu nostalgia celestă a timpului universal.

     Doiniței Andronic nu-i plac experimentele ,atât de îndrăgite de generaţia sa de artiști  ,ci mai degrabă preferă să-şi definească propriul stil ,plecând de la tradiţia picturii figurative,spre un figurativ interpretat într-o manieră personală,în care abstractul are partea lui de potenţial.Este evidentă atracţia artistei pentru compoziţie ,cu un desen foarte bine studiat  ce conferă lucrărilor sale o picturalitate care ,de multe ori, merge până la uitarea de sine. În lucrările artistei,descoperim o stăpânire a mijloacelor de expresie și o dezinvoltură a gestului creator,cu totul surprinzătoare pentru un pictor autodidact, perseverența artistei fiind vizibilă cu ochiul liber .

      Adeptă a rigorilor compoziționale,artista prefigurează un univers pictural propriu,în care imaginile comunică o simbolistică subordonată diferitelor  stări sufletești,în timp ce tonul general , luminos, este pus în valoare de desenul minimal ce exprimă o rafinată materialitate.Dacă în unele compoziții descifrăm o linişte deplină, vizibilă în limpezimea şi grija de diseminare a elementelor care aspiră permanent la echilibru și armonie ,în altele suntem puși în fața unor scene pline de contorsiuni şi zbucium, la fel ca periplul existenţial al artistei, care îşi imaginează lumea ca un ecou al divinităţii şi al lucrurilor frumoase, al armoniei şi al structurii indisolubile a materiei. De remarcat în aceste compoziții, dispunerea circulară a  figurilor umane având expresii contradictorii și gesturi care denotă un dinamism acerb, de o mare expresivitate,marcând zona inaccesibilă a minţii şi imaginea multiplelor faţete necunoscute ale omului, diseminate sub forma unor chipuri care străbat periplul existenţial al artistei.

    Antonio Calderón de Jesús ,promotor cultural,colecționar de artă,fondator al Galeriei ”ARTEJESCAL”,din Madrid și un prieten spaniol al românilor de pretutindeni, a lansat în 2011 proiectul video „Artejescal prezintă arta românească”, un proiect de promovare a artiştilor români pe piaţa internaţională de artă. Au fost intervievaţi,cu acest prilej, în jur de 1000 de artişti de pe întreg teritoriul României,inclusiv din jud.Botoșani. Printre artiștii din Botoșani selecționați pentru a fi promovați în acest program a fost și Doinița Andronic,lucrările artistei stârnind admirația lui Antonio Calderón care a fost surprins de creativitatea și originalitatea creațiilor sale.

     Cunoscută şi apreciată atât în ţară, cât şi peste hotare, pentru frumusețea icoanelor sale, dar şi pentru pânzele de șevalet,Doinița Andronic şi-a descoperit o nouă pasiune: pictatul pe oul de struţ.Folosind temele picturii cristice,artista a pictat sute de ouă de struț folosind tehnica tradițională a picturii iconoclastice,majoritatea creațiilor sale fiind vândute în Italia sau pur și simplu, dăruite prietenilor apropiați. Pentru pictarea oualelor de struț artista folosește culorile în ulei de in și culorile pentru vitralii,preferând să facă trecerile între culori treptat, prin amestec de culoare.

Pictând cu sentimentul eternității,Doinița Andronic oscilează între rigorile tradiției și libertatea de expresie a pictorului modern, surprinzând inefabilul acestei lumi cu ochii şi sufletul unui poet care a ales să trăiască sub pecetea libertății inimii.

 

EXPOZIȚII :

2008 – Expoziţie de grup, Galeriile Luceafărul, Botoşani;

2008 – Expoziţie – concurs, Dorohoi 601, Premiul I;

2009 – Expoziţia de artă tradiţională ortodoxă, City Gallery, Shopping City Suceava;

2010-2018 Expoziții la City Gallery Suceava și Galeriile Ștefan Luchian ,Botoșani.

Lucrări în muzee de stat și în colecții particulare din România și străinătate ( Austria,Bulgaria,Canada,Elveția,Italia,Spania,Ucraina).