Galeriile de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani găzduiesc în perioada 24 noiembrie – 6 decembrie a.c. prima expoziție personală, intitulată „Expresivitate”, a artistei Alina Munteanu.

    Născută în 1975,Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Iași, artista este absolventă a Facultății de Arte Plastice, Decorative și Design, din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, și s-a evidențiat într-un mod deosebit în arta murală.

     Expoziția de față , pe lângă toate celelalte proiecte și expoziții de grup în care artista a fost implicată, dovedește o evoluție artistică superioară în creația sa picturală, marcată de o înrâurire pozitivă, mai mult decât binevenită, în sfera artei contemporane pe care o împărtășește privitorului cu entuziasm, sinceritate și încredere.

    Suplețea talentului i-a permis artistei să treacă cu ușurință de la portret la compoziții ample, unde își exprimă dragostea de viață, înțelegerea demnității umane, poezia lucrurilor firești, vâdind astfel de fiecare dată o largă comprehensiune pentru universul uman.

   Alina Munteanu este conștientă de faptul că întreaga suită de sentimente, de gânduri și fapte constituie materialul intangibil, fin, dar rezistent din care se vor naște creațiile sale și că numai arta îi poate oferi spațiul libertății supreme în care ea -artista- poate să dăruiască celor din jur din prea-plinul sufletului său.

   Portretele sale se remarcă prin profunzimea psihologică esențială în definirea unei personalități. Câteva dintre trăsăturile esențiale care definesc acest aspect sunt exprimarea trăirii interioare intense, structura anatomică solid construită, subtilitatea spirituală și puterea de transfigurare emotivă a suprafeței prin câteva accente definitorii.

     Departe de arta portretului de circumstanță ,de comandă,seria portretelor Alinei Munteanu au un mare coeficient de introspecție și o remarcabilă forță de comunicare, artista dispunând de un elevat spirit analitic care o îndeamnă să stocheze pe pânze numai acele trăsături definitorii ale chipului uman asupra cărora caracterul individual și trăirile interioare și-au impregnat acut amprenta.

    Artista își analizează modelele fără să le deformeze identitatea fizică și fără să le dizolve entitatea umană abstractă, întocmai pentru că a înțeles că portretul reprezintă o construcție complexă a figurii umane, în care este indispensabil ca trăsăturile fizice să fie evocate împreună cu cele spirituale.Pictorița scoate în evidență contururile specifice ale acestora, particularizându-le, dar această posibilitate de a individualiza imaginea atât de detaliat și pregnant, de a-i atribui o asemănare concretă încorporează în potențialul său și capacitatea de a destăinui semnificațiile profunde ale figurii umane, acel univers spiritual care vibrează dincolo de simplele aparențe.

      Consecventă cu puritatea expresiei artistice, Alina Munteanu experimentează insolitul și spectaculozitatea performanțelor creative într-un discurs plastic complex , care apoi îl înmagazinează spiritual,îmbogățindu-l cu valențele unui simbol. Artista simplifică astfel detaliile, îndepărtează privirea de la ceva concret, concentrează atenția și gândirea, ca apoi să direcționeze totul către un simbol.Exemplu,în acest sens,îl constituie lucrarea Acolo unde domnește spiritul, compoziție care invită privitorul la visare,meditație și contemplare, într-un univers cu încărcătură misterioasă, dominat de o acvilă, atot-stăpânitoare unei catedrale, un simbol atotvăzător al cerului,o emblemă purtătoare spre lumină în lupta cu întunericul. O simbolistică aparte conține și dipticul Revenire și Prăbușire, care potențează ideea de înălțare spirituală și de sondare a profunzimei conştiinţei umane pe parcursul etapelor de existență.

    În portretistica artistei ,autoritatea culorii și gustul impecabil cu care este stăpânită cromatica, lasă să transpară fondul adânc omenesc. Expresiile fețelor reprezentate sunt vii și pătrunzătoare, iar formele sunt interpretate cu o sensibilitate acută, pe un fundal simplu tratat pictural. Sub penelul său, materia se transformă afectiv, încărcându-se de un lirism calm și dens.Contrastele puternice de lumini și umbre se înscriu într-o viziune coerentă, disciplinată de rațiune, fidelă structurilor și formelor realului.

     Alina Munteanu se situează la un nivel de performanță care îi permite să construiască fizionomiile portretelor în funcție de evoluţia formelor interioare de exprimare ale acestora,pe chipul lor fiind așternute semnele grijilor, ale ambițiilor și remușcărilor fiecăruia.

     Ca orice talent autentic, artista are pasiunea experimentului, încercând noi forme de exprimare , asimilând sugestii ,dar reușind să se mențină statornic în coordonatele propriei personalități.

      Expoziția artistei Alina Munteanu oferă iubitorilor de frumos, noi instrumente de percepere și înțelegere a artei contemporane, rămânând un reper statornic şi inconfundabil al transpunerii emoțiilor în cele mai reușite feluri și momente, posedând a sursă inepuizabilă de a încânta și reușind să realizeze toate acestea cu mijloacele artei de cea mai bună calitate.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Delia Ioana   LEIZERIUC