În acest an comemorăm 125 de ani de la nașterea lui Octavian Moșescu, ocazie cu care Muzeul Municipal Râmnicu Sărat organizează o expoziție care reunește 12 pictori reprezentativi actuali care au pictat la Balcic, aducând pe această cale un prețios omagiu celui care a inițiat și a dezvoltat Școala de pictură de la Balcic în perioada interbelică.

Octavian Moșescu

Cunoscut, colecționar de artă, publicist și mare animator cultural, Octavian Moșescu s-a născut la 23 mai 1894, în comună Tâmboiești (azi jud. Vrancea), fiind râmnicean după tată. Absolvă în Rm. Sărat gimnaziul „V. Boerescu” (1909), după care intră, că bursier, la Liceul „Atanasie Bașota” din Pomârla.jud.Botoșani. Încă din timpul gimnaziului, sub îndrumarea profesorului Dimitrie Mazilu, își dezvăluie cele dintâi virtuți literare: la 10-11 ani scria versuri, la 12 ani publică prima poezie („Lumina”, Rm. Sărat). În liceul de la Pomârla – unde îndrumători îi sunt Iorgu Iordan și Romulus Cioflec, fratele editorului – au loc săptămânal, sub conducerea sa, reuniuni literare, conferințe, declamații; scoate revista „Carpați” (1914-1915), care, prin glasul tinerilor, susținea intrarea țării în luptă alături de aliați, pentru marea unire a românilor.

Între 1921 și 1925 îl găsim la Viena ca student al Facultății de istoria artelor, ales din primul an președinte al Societății Academice „România jună”. Editează în 1923 prima antologie literară apărută după război, cu prestigioase colaborări : N. Iorga. L. Blaga, M. Sadoveanu, A. Maniu, I. Pillat. G. Topârceanu, I. Agârbiceanu, Camil Petrescu, P. Istrati, G. Bacovia, I. Minulescu, T. Vianu, Perpessicius, L. Rebreanu, Cezar Petrescu, O.W. Cisek, Fr. Zoltan. S. Mehedinți, I. Slavici, V. Babeș s.a. Revenind în țară, i se încredințează directoratul „Oficiului de turism” al ziarelor „Adevărul” și „Dimineață” (1927), conduce revistele „Lumea turistică” și „Coasta de argint”, patronează expoziții de răsunet, întreținând legături strânse cu mari artiști plastici: Petrașcu, Pallady, J. Steriadi, D. Ghiață, P. Iorgulescu-Yor ș  .a

Prieten generos al scriitorilor și artiștilor tineri, de la N. Grigorescu la Pallady, Ghiață și Brâncuși, Octavian Mosescu și-a transformat locuința, de pe stradă Amurgului 1 A, într-un muzeu sui-generis, adevărată agora.

 

 

APRECIERI CRITICE

Personalitate complexă, creator în multiple planuri şi actor al istoriei nemijlocite, observator şi administrator al unei lumi fragile şi capricioase, Octavian Moşescu este, în mod fundamental, autorul celui mai copleşitor fenomen al modernităţii româneşti, în măsură să ne reconstruiască identitatea şi să marcheze ireversibil memoria noastră culturală: fenomenul Balcic. Doar aşa, prin măreţia creaţiei, se explică şi faptul că o personalitate atât de înzestrată – jurnalist, editor, poet, animator cultural, memorialist, om politic, colecţionar de artă etc. -, a fost disimulată într-un con greu de umbră, pe care lesne l-am putea asocia ingratitudinii dacă nu am înţelege raţiunea adâncă şi complicatele mecanisme ale sufletului colectiv. Asemenea lui Zamolxe, personajul lui Lucian Blaga, pe care îl ucide propria lui statuie, Octavian Moşescu a fost asimilat, până la uitare, Balcicului însuşi, locului pe care l-a reconstruit peisagistic, etic şi spiritual, relevând sufletului românesc strălucirea sa diurnă, apolinică, latura lui luminoasă şi meridională, dar şi o profundă senzualitate şi exuberanţă dionysiacă, prin stilistica inconfundabilă a creaţiei artistice pe care a generat-o.
Pavel Şuşară

 

„Ai înălţat pînă la cultură vilegiatura, fericirea viitoare a oraşului pentru care munceşti poate să însemne o mentalitate nouă în România noastră“, îi scria Adrian Maniu, în octombrie 1928, lui Octavian Moşescu, cel care avea să devină, în două rînduri, primar al Balcicului (iulie 1931-februarie 1932 şi decembrie 1938-septembrie 1940). La acea dată, Moşescu era fondatorul şi diriguitorul  Universităţii Libere din Balcic, cunoscută şi ca Universitatea „Coasta de Argint“, în cadrul căreia au conferenţiat nume mari ale vieţii culturale interbelice, scriitori, oameni de ştiinţă, critici de artă, pictori. Înainte de a deveni primar, Octavian Moşescu reuşise să creeze la Balcic o colonie a artiştilor – pictori, mai ales, dar şi scriitori şi arhitecţi – pe care îi cultiva asiduu. „În portul cu artişti şi pescari“, entuziastul Moşescu a adunat, între 1926 şi 1940, crema lumii culturale autohtone. Colecţionar de artă şi bun cunoscător al mediului cultural autohton, el a încurajat transformarea micii localităţi de la malul mării într-o veritabilă capitală culturală avant la lettre, animată, în special vara, de oaspeţi de renume. Atît de mult a iubit el „golful cu smochini şi migdali înfloriţi“, încît pe singura lui fiică a botezat-o Balcica, aşa încît nimic să nu poată rupe legătura […]

Carmen  Mușat