Tabăra de creaţie artistică si documentare Gernik ediţia a XV-a