Update: Festivalul a fost reprogramat pentru perioada 1-2 iunie.

REGULAMENTUL

celei de-a XXXV – a ediții |1-2 iunie 2019

Organizatorii actualei ediții a festivalului sunt: Casa de Cultură a Sindicatelor Bistrița, cu sprijinul: Primăriei Municipiului Bistrița (Consiliul Local), Palatul Culturii Bistrița, Asociația Națională a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România, Uniunea  Epigramiștilor din România, Stațiunea Pomicolă Bistrița și Asociația Umoriștilor Bistrițeni.

Festivalul Internațional de Satiră și Umor „Mărul de Aur” se desfășoară în zilele de 1-2 iunie și cuprinde următoarele secțiuni de concurs:

 

  1. Secțiunea de Grafică Satirică:

 

Al – XXXV- lea Concurs Internațional de Grafică Satirică „Mărul de Aur” , Bistrița, 2019 se adresează tuturor caricaturiștilor din întreaga lume.

Concursul este structurat pe două subsecțiuni:

  1. Subsecțiunea Desen umoristic cu tema: „Pome d`or”;
  2. Subsecțiunea Caricatură cu tema: Portrete ale scriitorilor: George Coșbuc, Liviu Rebreanu și Andrei Mureșanu, personalități născute în județul Bistrița – Năsăud;

 

Se pot trimite maximum 5 lucrări la temă. Desenele vor fi însoțite de un CV ,în limba română sau engleză, care va conține : numele și prenumele, adresa, telefoane de contact, e-mail, țara, orașul .

Lucrările pot fi trimise în formă originală prin  poștă la adresa : Casa de Cultură a Sindicatelor – Bistrița, str. Alexandru Odobescu nr.3, cod poștal 420043, Bistrița sau pe e-mail la: ccsbistrita@yahoo.com, telefon/fax: 0040263233345 sau 0040745970250, sau e-mail: lucido5@yahoo.com (Lucian Dobârtă – 0745593442).

Termenul limită de trimitere a lucrărilor este 25 martie 2019.

Lucrările selectate pentru premii vor fi incluse în Salonul de Grafică satirică  ”Mărul de Aur”  2019.

În cadrul Salonului se organizează o expoziție personală a unui grafician din țară sau străinătate care va fi recompensat cu un premiu special al juriului.

Lucrările înscrise în concurs vor finanalizate de un juriu format din personalități marcante ale domeniului.

 Secțiunea de creație literară:

Concursul Național de Creație Literară cu tema „TARE LA MARE…” cuprinde două subsecțiuni:

  1. Subsecțiunea Creație literară în manuscris cuprinde :
  2. Concurs de epigrame, unde autorii vor trimite în mod obligatoriu 3 (trei) epigrame la temă și 3 (trei) epigrame la alegere;
  3. Concurs de proză scurtă, maximum 4 (patru) pagini la temă.

Lucrările vor fi trimise în 2 (două) exemplare, semnate cu un motto, într-un plic închis în care se va regăsi fișa personală a autorului însoțită de copia xerox a BI/CI.

Manuscrisele pentru subsecțiunea de proză scurtă nu vor depăși 4 (patru) pagini total, dactilografiate pe format A4 (caractere Times New Roman 12, la 1,5 rânduri).

  1. Subsecțiunea de Creație Literară în volum publicat (editat).

La această subsecțiune autorii de literatură umoristică se vor înscrie în concurs cu 2 (două) exemplare din fiecare titlu, tipărite în perioada aprilie 2018 – martie 2019, însoțite de fișa de înscriere și copia xerox a BI/CI a autorului. Manuscrisele și volumele vor fi trimise pe adresa festivalului până la data de 25 martie 2019 (data poștei).

  • Secțiunea de interpretare satirică

La această secțiune se pot înscrie formații, grupuri satirice, teatre satirice, cuplete și interpreți individuali de umor, din instituțiile de cultură profesioniste și de amatori din rândul studenților, elevilor, precum și din cercurile militare din țară.

În repertoriul lor, concurenții vor aborda texte din autori clasici sau contemporani  precum și din creația proprie, cu condiția să nu depășească 15 minute grupurile, 5 minute interpreții individuali și duetele. Grupurile nu vor depăși 8 – 10 membri.

Nu se acceptă în concurs texte cu conținut trivial, injurii etc.

Pentru a se înscrie la această secțiune, cei interesați vor trimite până la data de 25 martie 2019, fișa de înscriere (după modelul anexat) și un DVD cu conținutul programului propus să intre în concurs. Pe baza programului înregistrat pe DVD,juriul concursului va analiza calitatea programului propus pentru concurs și va decide formațiile și interpreții individuali admiși în concurs cărora li se va comunica data și ora când vor intra în concurs.

  • În cadrul festivalului va avea loc și dezbaterea publică intitulată „CU SERIOZITATE DESPRE UMOR” care va avea loc la STAȚIUNEA POMICOLĂ (Casa Mărului), finalizată cu un concurs ad-hoc de epigrame pe rime date, iar premiile vor fi, produse specifice stațiunii ( gogoși, saci de mere și diplome de consolare).

Festivalul se va încheia cu Gala Laureaților, în cadrul căreia vor participa formațiile și epigramiștii premianți,precum  și invitații speciali care vor pregăti câte un grup de 5 (cinci) epigrame, pentru a fi prezentate în scenă.

Notă:

Premiile celor trei secțiuni de concurs constau în bani, diplome și trofee. Dreptul de acordare și ierarhizare valorică a premiilor pe secțiunile de concurs, precum și redistribuirea lor, aparține în exclusivitate juriului.

Lucrările trimise pentru concurs nu se înapoiază concurenților, ele rămânând în arhiva festivalului.

Nu se admit în concurs ,la nici una din secțiuni, vulgarități, lucrări sau texte cu caracter obscen sau pornografic.

Cheltuielile de cazare și masă ale invitaților și concurenților vor fi suportate de organizatori, iar cele de transport de către participanți sau de instituțiile pe lângă care aceștia își desfășoară activitatea.

După jurizare, câștigătorii concursurilor de grafică satirică și creație literară vor fi anunțați telefonic ,în timp util,  pentru a participa la festivitatea de premiere și la Gala Laureaților.

 

Toată corespondența care privește festivalul se va trimite pe adresa:

 

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR BISTRIȚA

Str. Alexandru Odobescu, nr.3. cod 420043, Bistrița ROMÂNIA

Informații suplimentare se pot obține la tel/fax: 0040263233345, 0040745970250, e-mail: ccsbistrita@yahoo.com.

 

Director Festival,

Al. Câțcăuan