Mărturisesc că am așteptat ceva timp înainte să mă hotărăsc la o prezentare a pictorului Florin Prodan.Cu siguranță, nu din cauza referințelor estetice, ci doar pentru că îmi lipsea feedback-ul direct din partea artistului pe care l-am cunoscut personal doar de puțin timp.
A venit,însă,întâlnirea noastră de la ”Salonul de Iarnă” de la începutul acestui an, decisivă ,nu numai pentru că am aflat informații biografice esențiale și semnificative ,dar mai ales, pentru că am simțit bucuria deosebită, atunci când pictorul, cu simplitatea tipică a artistului autentic, mi-a prezentat cele mai recente lucrări din producția sa picturală.
Un pictor care are cu siguranță dreptul de a se număra printre artiștii adevărați, lucrările sale emanând o lirică vizuală care fascinează,momentele de liniște ale spiritului alternând cu momentele în care tumultul sufletului său strălucește.Picturile sale oferă farmec și multă grație, de parcă artistului i-ar fi frică să nu deranjeze retina privitorului cu pânzele sale, exprimându-și astfel timiditatea și sensibilitatea cu o rară decenţă şi fineţe de spirit, identică sieşi.
Florin Prodan s-a născut pe 4 noiembrie 1962 în satul Hlipiceni, o localitate săracă situată în sudul judeţului Botoşani. De când se ştie,artistul s-a simţit atras de natură, de tot ce este frumos, de viaţă, de lumină şi culoare. Frumusețea peisajelor din satul natal l-a fermecat într-atât, încât,pe la 7-8 ani, a început să deseneze ,primul său profesor fiindu-i natura,ca pentru oricare pictor de pe lumea asta.
Energia si ambiţia l-au determinat să caute și să descifreze tainele pasiunii, primul pas însemnând studiul și formarea ca pictor sub îndrumarea unui admirabil profesor, regretatul George Chihaia. ”Era genial. Avea o cultură vastă. Uriaşă. Cunoştea cinci limbi străine, cânta dar mai ales picta dumnezeieşte. I-am fost elev şi ţin minte că a făcut şi un cerc de pictură. Mergeam la concursuri, la serbări în judeţ şi la Iaşi. El ne cumpăra, cu ce avea, culori şi haine şi tot felul de lucruri” ,își amintește Florin Prodan.
Profesorul Chihaia a fost cel care i-a făcut rost de un carton tratat special pentru pictură şi astfel, în clasa a V- a, a participat la prima expoziţie de grup cu un peisaj urban numit „Casa mătuşii mele”, inspirat de o vizită făcută rudei sale care-i trimitea, din când în când, culorile. Au urmat apoi şi alte expoziţii în perioada liceului și mulți au fost convinși că va urma cariera artistică.Dar nu s-a întâmplat așa ,Florin Prodan alegând ,surprinzător,Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”, din Iaşi.
”Deşi toţi din jurul meu mă vedeau la Institutul de Arte Plastice, eu am ales ingineria. Am vrut să gândesc şi să trăiesc ca un inginer, iar pentru sufletul meu am rezervat pictura”- mărturisea pictorul într-un interviu.
Licențiat cu diplomă de inginer,Florin Prodan a ajuns , în cele din urmă,funcţionar public,angajat la Poliţia Locală.
Apropierea şi apoi intrarea în artele plastice a făcut-o la momentul potrivit, când a considerat că are de spus ceva publicului şi colegilor de breaslă. Cu studii libere de artă,încă de la începutul consacrării sale pe calea picturii, artistul a înţeles că un capitol important in tehnica picturii este cunoașterea și corecta utilizare a culorilor.
Entuziast și implicat ca martor al timpurilor noastre,Florin Prodan este un artist care a ales cu conștientizare lucidă să urmeze un drum dificil și sinuos, convins că modernitatea este alta decât moda și legile ei … Ca autodidact, el și-a dezvoltat modul original de a fi artist cu un studiu amplu asupra diferitelor curente picturale. Poezia și misterul, dragostea profundă pentru natură, lirica vizuală atrăgătoare și originală, o vastă paletă plină de culori cu accente unice, fac din pictura sa un mod captivant de exprimare a discursului plastic.
Calea aleasă de pictor este cea a confruntării zilnice cu tehnicile și instrumentele unei picturi care nu poate exista decât dacă este capabilă să coincidă cu adevărul și cu viața celui care o creează. O pictură pentru care ai nevoie de o atitudine critică severă față de tine și de realitate, dar și de o sensibilitate acută, capabilă să perceapă și să vadă lumea dincolo de aparențe.
Pentru pictor, natura reprezintă singura „oportunitate” reală de a construi un plan spațial infinit fără orizonturi. Pictura sa, prin transparența culorii, cercetarea cromatică evocatoare și, mai ales, prin respirația largă a compoziției, eliberează vibrații lirice și impulsuri interioare semnificative.
Peisajele surprinse prin observarea realității se revarsă în ideal, devin interiorizate,reinventând realitatea.Florin Prodan nu le demitizeazã, ci le redescoperã pentru a reinventa mitologia locurilor,,identitatea realului fiind re-propusă printr-o elaborare sugestivă formală și coloristică, în care stările sufletești și sentimentele, pe care sensibilitatea le dictează imaginației artistului, vibrează în momentele irepetabile de inspirație.
Parcursul creativ al artistului are loc, nu numai în virtutea unei abilități remarcabile de execuție, ci și prin capacitatea de a conduce observatorul într-un univers în care senzațiile și emoțiile se condensează în somptuozitatea naturii și în prețiozitatea culorii. Culoare care dă efect și semnificație imaginilor,identificând o atmosferă în care introversiile profunde alternează cu zone de contemplare liniștită ,evocând sensibile narațiuni picturale .
De fapt, când privim un peisaj pictat vedem o reprezentare care nu e decât o expresie a ingeniozității, a fanteziei umane, și nu a scenografiei naturale a lumii înconjurătoare în care trăim, totuși…Florin Prodan iubește natura și nu ar putea să trăiască fără ea și, de aceea, menține un dialog continuu cu ea,știiind că propria-i viață este o expresie a naturii. Dar nu o „pozează”, nu o „înfățișează” și, mai ales, nu o copiază pentru a-și satisface propria nevoie estetică.
Peisajele sale vibrează pe coardele sufletului și veghează asupra memoriei cu reflexele unui dozaj de culoare strălucitoare, uneori foarte moale, creînd o atmosferă unică, uneori eterată , ca pentru magie. O magie care adesea are un iz de melancolie, dar și de senzualitate. Și asta pentru că natura înconjurătoare reprodusă de pictor este în același timp cercetată și reinterpretată, într-o ipostază complet personală.
Există pictori înclinați în mod firesc spre o poetică pictorială sau mai bine zis pentru o pictură poetică.Florin Prodan este un pictor poet care privește peisajul cu bucuria de a-l reprezenta, dar întotdeauna infuzându-l cu o profunzime înflăcărată,cu sentimentul unei reflecții intime și morale asupra timpului, lucrurilor și ecourilor pe care le lasă în noi.
Rezultatul este o ”poezie vizuală ” de un lirism copleșitor, care implică privitorul și proiectează asupra operei introspecția pictorului. Cu o forță imediată și irezistibilă, pictura lui Florin Prodan reușește să stabilească contactul cu observatorul la fel ca un text poetic în care cuvintele aluzive dezvăluie atmosfere, gânduri, stări de spirit…
Într-o epocă în care Arta este exprimată în general într-un mod „virtual”, metafizic, suprarealist și abstract, Florin Prodan poate fi definit pe bună dreptate ca un priceput evocator și traducător al senzațiilor în imagini romantice și poetice care se bucură de o realitate „vie”, în care detaliul este ales pentru rolul de compendiu neprețuit al întregii „povești picturale” subliniind cu linia desenului elegant , o compoziție care se manifestă în expresia lucidă a introspecției picturale a artistului, fără a folosi scenografii sofisticate, spectaculoase sau efemere.
Producția sa artistică dezvăluie un talent mereu în ascensiune, al unui pictor în continuă evoluție, care interpretează arta figurativă într-o notă artistică convingătoare. Credincios picturii en plein air, Florin Prodan pictează rar cerebral, în ambianța atelierului,preferând să aibă peisajul sau modelul în față pentru a porni de la realitate și nu de la imaginar.
Colorist sensibil, fin interpret al realității, cu un simț liric profund, lucrările lui nu sunt niciodată reprezentări superficiale, ci trăiri interioare și filtrate de sentimentele cele mai profunde. Atât în flori, cât și în peisaje, Florin Prodan atinge o intensă expresivitate susținută de o varietate compozițională și o tehnică excelentă, bogată în acele valori substanțiale și formale, modalități esențiale pentru un artist.
Artistul simte nevoia acumulării emoțiilor și senzațiilor din lumea reală, menite să-i stimuleaze puterea creatoare și să-l ghideaze în viziuni care-i permit să cunoască și să înțeleagă intimitatea poetică a naturii. Sunt sigur că mulți din cei care i-au privit tablourile de-a lungul timpului, pãstreazã încã în suflet imagini luminoase, crâmpeie de viațã ale unei naturi excelând prin rafinament cromatic și printr-o dantelare a luminii ce mângâie corole de flori, trunchiuri de arbori sau peisaje purtând amprenta unei mãiestrii încãrcatã cu har.
În multiplele sale teme de peisaj, naturi statice sau subiecte florale,Florin Prodan creează o atmosferă poetică elegiacă, evidențiată cu o mare abilitate profesională, într-un excepțional „dialog al culorilor“, într-o simbioză perfectă, cu acorduri tonale semnificative, care satisfac o „construcție grafică” prețioasă, o componentă demnă a discursului pictural al artistului care face din fiecare lucrare a sa o demonstrație concretă și tangibilă a conceptualității artistice valoroase, o reflectare sinceră a flerului său creativ, capabil să inventeze o estetică fascinantă.
Picturile lui Florin Prodan evidențiază un naturalism cromatic țesut de lumină și de accente arhetipale subconștiente ,cu o forță perturbatoare a culorii și o transfigurare, nu doar printr-o succesiune de tonuri sugerate de natură,ci printr-o conjugare temerară a nuanțelor care să recompună atmosfera.
Artistul  este un pictor al unei intuiții cromatice clare, pervertit de o forță persuasivă echilibrată și de o profundă sugestie contemplativă.
Florin Prodan face parte din acea categorie a artiștilor care au rămas fideli propriei lor căi,în ciuda fluctuațiilor și a turbulențelor socio-politice de tot felul care au venit peste noi în acești treizeci de ani.
Pictorul  nu ține seama de niciun fel de „cutume” academice și nici de curentele la modă, preferând întotdeauna să fie el însuși. În virtutea acestei puteri, artistul s-a apropiat de miracolul naturii ,exprimând cu limbajul său emblematic aspecte aflate într-o profundă rezonanță cu sufletul său de poet. Un poet pierdut în natura peisajului, purtând pecetea poveștii legate de valorile absolute ale veșniciei…Un liric care-și filtrează propriile emoții în fața tabloului real al naturii ,capabil să fixeze efemerul clipei pentru a deveni durabil,în opera sa.
Peisajul este pentru Florin Prodan genul care-l definește cel mai bine în bogata sa creație picturală. Sigur, pentru critica de artă „modernă”, peisajul este un gen demodat, care nu este contemporan. În plus, pare „facil” pentru ochii profanilor, necesitând mai puțină virtuozitate decât portretul, de exemplu. Arta academică a stabilit ,deja,o ierarhie între teme: deasupra este situată pictura alegorică sau istorică, cea mitologică sau religioasă,iar în partea de jos, peisajul, cu sau fără personaje… Ca și cum ar fi mai ușor de pictat peisaje, fără să mai conteze gândirea, compoziția, culoarea … Și cu toate acestea, peisajul rămâne o temă de rang înalt în istoria artei. Nu numai că a dat naștere unor capodopere, dar a permis multe revoluții picturale, de la impresionism la abstractizare …
Este dificil să-l situăm pe Florin Prodan într-un „curent artistic”, pictura sa nefiind altceva decât sinteza diferitelor expresii artistic-culturale,prin îmbrățișarea sensibilității impresioniste a marilor maeștri „naturaliști” ai secolului al XIX-lea în confruntare cu provocările artei contemporane. Modul său de a picta este cu siguranță tradițional, dar nu mai puțin actual,adevărata artă având privilegiul universalității estetice care nu ține de timp.
Credincios unui limbaj intens liric, pictura lui Florin Prodan este un imn al frumuseții, luminii și tăcerii plaiurilor noastre, un cântec armonios care trezește în suflet sentimente de prospețime și seninătate.
Un imn al vieții, în care senzațiile și emoțiile pornite din blânda și neobosita sa putere de a se emoționa și de a emoționa,nu lasă niciodată observatorul indiferent; ele implică, copleșesc și captează ochii, inima și mintea observatorului.
Compozițiile sale bogate în evocări, ecouri al unor experiențe și percepții despre realitate, se referă la o lume curată. În jurul acestui nucleu de sens, se învârte adevăratul motor al narațiunii și al întregului complex de lucrări ale pictorului.
Peisajul natural , în alternanța ciclică și inevitabilă a anotimpurilor, devine motivul călăuzitor al picturii lui Florin Prodan.Un peisaj evocat în exuberanța culorilor calde și crepusculare ale toamnei sau în luminile roșii și infernale ale ținuturilor de vară, arse de soare,în tonuri de griuri însuflețite doar de albastrul hieratic al solstițiului de iarnă sau în verdele crud al florilor primăverii ,diafane și fragile…
O pictură cu tonuri sigure și precise ,cu conținut profund vibrant liric, ce alcãtuiesc tablouri în care duratele temporale se amestecã într-un festin al culorilor, rãscolind nu numai ochiul, ci și memoria.
Timid în fața elogiilor și fără pretenții absurde de a se impune cu orice preț, artistul este loial canoanelor fundamentale ale artei figurative, întotdeauna în concordanță cu caracterul său meditativ și poetic. Lucrările sale nu se îndepărtează de pictura , așa-zisă tradițională,fiind rezultatul unui caracter sincer care reflectă curățenia sufletească a autorului.
Caspar David Friedrich, unul dintre cei mai mari peisagiști din toate timpurile, spunea : ”Pictorul ar trebui să picteze nu doar ceea ce are în față, ci și ceea ce vede în sine .Dar dacă în sine nu vede nimic,uită să picteze și ceea ce vede în fața lui .”
Există totuși ceva, în lucrările lui Florin Prodan, care însoțește privirea observatorului, dincolo de realitatea peisajului,atât de scrupulos reprezentată de autor. Pictura artistului are o dispoziție firească, o aspirație de a depăși realismul descriptiv plat în favoarea unui realism contemplativ și liric.Peisajele sale sunt de fapt peisaje ale sufletului care evocă emoția unui contact direct, imediat și solitar cu pământul, cu iarba,cu florile, cu vârfurile de arbori atingând albastrul intens al cerului, uneori amenințători, alteori pacificatori… În acest proces artistic pasional, artistul nu neagă nimic din el însuși, deoarece AICI se realizează lirismul ridicat al naturii reprezentate, cu o indubitabilă sursă de emoții și vibrații,constant recompuse, reinventate și intuite în sufletul secret și poetic al pictorului.
Vorbim despre suflet, dar și despre vibrațiile intense ale inimii în fața acestei lumi în care ochii se pierd în scenarii diferite pentru fiecare dintre noi, tocmai pentru că ele ne înfățișează realitatea,o realitate care atinge interioritatea fiecărui privitor, în mod diferit, multiplu și variat.Un dialog tăcut, dar semnificativ, între operă și observator, care doar în fața artei adevărate are senzații, simte emoții, pune întrebări…
Dacă peisajele rurale pe care le pictează sunt o sursă memorială și poetică a picturii sale, florile sunt o expresie picturală importantă pentru Florin Prodan.Ele sunt pentru artist prezențe misterioase, rătăcitoare, îmbrăcate în culori frumoase: de la galbenul regal al florii-soarelui , la roșul de foc al macilor,de la violetul enigmatic al anemonelor, la albul de zăpadă al margaretelor. Toate fac parte din viziunea intensă și semnificativă a unui artist sensibil care găsește în natură interpreții alături de care pune în scenă reprezentări de gală ale teatrului sufletului.
Florile pictate de artist reprezintă gramatica lui simbolică, o sintaxă expresivă care-i permite, mai presus de orice,să aibă grijă de ele, cu o abilitate absolută ca modele, pornind de la aranjarea buchetelor și alegerea speciilor și continuând cu structura arhitectural-constructivă pentru a avea cel mai bun set posibil de privit și iubit,gata să-l idealizeze și apoi să-l reproducă. Artistul desenează o heraldică luminoasă, care transcende caracteristica botanică, pentru a experimenta apoi juxtapuneri de scări cromatice, cunoscând temperatura și lungimea lor de undă..
În lucrările lui Florin Prodan,Pictura și Poezia au în comun o lege estetică care le guvernează pe amândouă. Acolo, în acea fuziune armonioasă, se găsește faimosul aforism a lui Horatius: Ut pictura poesis (Poezia este ca pictura), o aserțiune care citită în ordine inversă caracterizează perfect conținutul picturii lui Florin Prodan : pictura este ca poezia…
Florin Prodan este absolventul Universității Gheorghe Asachi din Iași și de studii libere de artă. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și  membru fondator al Fundației Ștefan Luchian.
Activitate artistică:
• 2006 – București: Galeriile“Orizont“
• 2005 – Galeriile “CaminulArtei” ,
• 2004 – Galeriile“Hanul cu Tei”
• 2004 – Expoziția ” Spectacolu lLumii”Galeriile Senatul României
• 2002 – Iași: Galeriile U.M.F.
• 2002 – Iași GaleriileWorld Trade Center Hotel Europa
• 1998,2003, 2012 – BotosaniGaleriile“Ștefan Luchian”
• 1996,1999,2008 – Galeriile“Casă Cărții”
• 2012 – Galeriile Memorialul Ipotești
• 2001,2002,2003,2005, 2013 – Primăria Botoșani
• 2014-2015 – GaleriileShopping Center-Botoșani
• 2012 -Suceava – Galeriile Real
• 2011 – Galeriile Shopping Center Suceava
• 1997 – Galerii- Piatră Neamț
• 2006 – Bușteni: Galeriile Hotel Silva
• 2015 –București ” Galria Elite Prof Art”- București
• 2016- Iași Galeriile municipiului Iași
Participări la expoziții colective locale și naționale:
2012 -Expoziția Națională- Bienala“ Lascăr Vorel” – Piatra Neamț.
2013 – Salonul Anual al Artiștilor Plastici Botoșăneni.
2013 – Salonul Național de Arte Vizuale-Interferențe- Galeriile” Ștefan Luchian”.
2014 – Salonul Național de Arte Vizuale -Interferențe- Galeriile” Ștefan Luchian”.
2013 -Expoziția Națională- Salonul de Iarnă al U.A.P.Galeriile “Ștefan Luchian”.
2014 – Expoziția Anotimpul Artei -Galeriile” Ștefan Luchian”
2014 – Expoziția Colours Simphony Green – Crown Plaza Bucharest Hotel.
2014 – Salonul de Primăvară al Uniunii Artstistilor Plastici -Centrul de Librării AGATA.”
2014 – Expoziția națională- salonul de toamna al U.A.P. – Galeriile “Ștefan Luchian.”
2014 – Expoziția Senzație și Culoare – Galleria Hotel Garden 5- București
2014 – Expoziția ”Printre Anotimpuri” Botoșani -2014
2015- Salonul de Primavară ”Toniţa Art Group” – Suceava
2015 – Salonul Național de Arte Vizuale INTERFERENȚE 2015- Botoșani
2016 – Salonul Național de Arte Vizuale INTERFERENȚE 2016 – Botoșani