Îngerii lui Liviu Șoptelea ne dezvăluie calea artistică a pictorului în registrul fidelității față de sine, ca persoană și ca autor. Precum încrustațiile în filigran ale unui răbdător meșteșugar, Șoptelea știe să ne facă viața mai frumoasă, într-un mod care ține de miracolul a ceea ce mâinile și imaginația pot săvârși meșterind penelul asupra pânzei.
Șoptelea este un artist incomod, ancorat lucid la datoria imperativă de a-și recunoaște propriul destin de om creativ și, prin urmare, chemat să cerceteze conștiința și intelectul pentru a sonda sensul nu numai al vieții, ci în primul rând al apartenenței sale la creație. Arta sa vorbește despre divin, indicăndu-ne percepția unei ordini superioare, omniprezentă asupra universului care ne privește și ne include, încredințând operei sarcina ineludabilă de a reflecta concepția ființei de a fi ”aici” și a fi ”acolo”…

        Îngerii lui Liviu Șoptelea sunt metafore pentru imagini ale unei viziuni endopsihice, într-o dimensiune supranaturală și psihică, care tinde să depășească pragul către sinele interior,ca și cum atunci când ne găsim față în față cu îngerii , ne-am putea recunoaște pe noi înșine,redescoperând și recuperând o identitate cu fiecare fir de viață, cu fiecare miez de creație.
Îngerii lui Șoptelea ne învață că pentru a ne înălţa în lumile de deasupra noastră – înţelegând tărâmurile superioare de conştiinţă din interior – trebuie să depăşim lumile de sub noi.
Prin această serie de lucrări, Liviu Șoptelea ne cheamă să ne cufundăm în dimensiunea simbolului și a formelor picturii sale pentru a descoperi reprezentările aluzive ale corespondențelor simbiotice între micro și macrocosmos, chiar și pe cele pe care nu le vedem ,dar pe care le atingem într-un vis, în stări de contemplație sau în tăceri răsunătoare.

Liviu Şoptelea s-a născut pe data de 24 ianuarie 1966 în Botoşani. Studiază la Universitatea ,,Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Arte, secţia Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative şi este licenţiat în Arte Vizuale. Studiile de masterat le face în Iaşi, la Universitatea „George Enescu”, Facultatea de Arte Vizuale, specializarea Conservarea şi Restaurarea Operei de Artă. Astfel, artistul devine membru UAP, filiala Iaşi, secţia Pictură. Încă din anul 1999 artistul este membru al Fundaţiei „Ştefan Luchian” a profesorilor de educaţie artistică şi plastică iar din anul 1995 artistul devine preşedinte şi membru fondator al Societăţii Culturale „Expo-Art” din Botoşani. Implicat şi dedicat activităţii artistice, în anul 2000 Liviu Şoptelea devine membru „Art Cafe” din Sibiu iar în anul 2003, membru „Art-Grup” din Botoşani.

Pe parcursul unei fructuoase activităţi artistice Liviu Şoptelea se remarcă cu peste 25 de expoziţii personale în mai multe oraşe din România precum: Botoşani, București,Suceava, Iaşi, Piatra Neamţ, Braşov, Constanţa , Târgu Jiu,Toledo ( Spania). În afara graniţelor artistul  se remarcă cu o expoziţie de icoane pe sticlă, eveniment găzduit de capela „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din New York, S.U.A.

De asemenea, artistul participă la numeroase expoziţii colective şi de grup în Botoşani, Bucureşti, Iaşi, Suceava, Cluj, Tărgu Mureş, Constanţa, Bacău, Brăila, Piatra Neamţ, Buzău, Curtea de Argeş, Vâlcea, Slobozia,Bistrița,Arad, Chişinău, Silistra, Ruse,Paris şi New York.

Artistul are lucrări în colecţii private din România, Italia, Franţa, Germania, Suedia, S.U.A., Cipru, Coreea de Sud, Marea Britanie sau Canada.

„Peste lucrările lui Liviu Șoptelea trece permanent un vânt imaginar care animă suprafața  de culoare și deseori o agită…compozițiile par a fi un moment zero al creației lumii când apele se despart și cerul de pământ,deasemenea…este un moment fastuos și incitant pentru privitorul care devine congener cu protopărinții omenirii…vibrațiile și modulările pastei fac ca dinamica materiei să pună spiritul permanent în alertă…extremele se atrag și din media lor rezultă diversitatea gesturilor eliberate de prejudecăți și de norme făcute spre a fi încălcate”…

Valentin Ciucă – critic de artă