MOTTO:  „Eu trec direct, zilnic, de la viața exterioară și superficială a aparențelor spre adâncul misterios și necunoscut al vieții interioare.” Victor  Brauner

Mircea Răsvan Ciacâru este unul dintre artiștii tăcuți și solitari, intrați de mult în galeria marilor pictori români de azi ,prezența sa în spațiul public fiind singulară și excepțională.Cariera artistică a pictorului este impresionantă, numărând peste 30 de expoziții personale și mai mult de 100 de participări la expoziții de grup, în țară și în străinătate,artistul fiind răsplătit pentru munca sa  cu numeroase premii și distincții.

Pictor, grafician, muzeograf, dar şi  un restaurator important,Mircea Răsvan Ciacâru s-a născut la Cluj, la 9 iulie 1946,  desăvârșindu-și studiile , de la cursurile primare până la cele superioare , în oraşul Timişoara.

Trebuie spus că artistul este urmașul unei familii cu sânge albastru, mama și bunica sa făcând parte dintr-o veche și ramificată familie de boieri armeni din Moldova ,cu numele de Missir .

Pomeniţi încă de prin anii 1470 în Polonia,urmașii familiei armene au coborât spre Cernăuţi, apoi în zona Sucevei (1787) și în cele din urmă au poposit în 1840,în ținutul Botoșanilor,conform cercetărilor lui A.M. Daşchievici,reunite în lucrarea „Precizări genealogice pentru o istorie a familiei Missir”(1998).

Să nu uităm că din această familie au făcut parte  Petru Missir, celebrul junimist ,Ioan Missir,avocat, scriitor și om politic- ultimul primar necomunist al Botoșanilor,precum și Ecaterina Missir, sora scriitorului Petru Manoliu, nepoata savantului de renume mondial, Grigore Antipa.

Genomul artistic l-a moștenit de la tatăl său, Ioan Alexandru Ciacâru,  care a urmat fără ştirea părinţilor, un an la Facultatea de Belle Arte din Bucureşti, la clasa profesor Camil Ressu, moștenire prețioasă care i-a călăuzit  aspirațiile spre Facultatea de Desen a Universităţii Timişoara – specialitatea pictură ,pe care a absolvit-o în 1973.

Conform mărturisirilor artistului din perioada studenției cel mai influent în iniţierea primilor paşi în cariera sa a fost profesorul de pictură Ioan Șulea-Gorj,cel care l-a introdus în teoria și chimia culorilor,în stăpânirea secretelor luminii și umbrei sau în complicata geometrie a compozițiilor. Artistul îi are aproape de inimă și pe Victor Gaga ,Gabriel Popa și mai ales ,pe  pictorul și criticul de artă Virgil Mocanu,cel care i-a influențat gândirea plastică și culturalizarea artistică.

În timpul studenției, Mircea Răsvan Ciacâru împreună cu Ştefan Călărăşanu – sculptur[, Matusz Andrei –sculptură, Ion Someşan – pictură, Valentin Popescu – pictură,ființează ”GRUP 5”,artiști cu care participă în perioada 1971-1973 la expoziții organizate în orașele  Timișoara,Arad și Turnu Severin.

După terminarea facultăţii ajunge la Piatra Neamţ, prin repartiţie şi predă desenul la școlile din Bălţăteşti şi Negreşti, apoi la Şcoala populară de artă din  Piatra Neamţ.

După primii ani ca expozant în grup, în 1974, artistul expune pe simezele din Piatra-Neamţ, în expoziţiile Filialei Neamţ a UAP.

În 1978,participă la Expoziţia republicană a profesorilor de desen, fiind prima participare a sa la un eveniment important din lumea mare a artelor plastice.

De la la Şcoala Generală Negreşti,artistul a fost  transferat în anul 1981 la Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ,unde a reorganizatdepozitele de pictură, grafică, sculptură, dar şi biblioteca de specialitate.A urmat apoi secţia de restaurare a ceramicii şi a metalului de la Complexul Muzeal Judeţean Neamţ,unde și-a descoperit pasiunea pentru celebra Cultură Cucuteni, una dintre cele mai vechi civilizații din Europa, caracterizată printr-o ceramică de foarte bună calitate, bogat și variat pictată.Ani la rând,cu dăruire și pasiune,artistul și-a desfășurat  activitatea de restaurator , reușind  să  reconstituie, cu minuțiozitate, peste 400 de obiecte , printre ele figurând piese unice de mare valoare arheologică şi culturală.

În 1980,pictorul  are o expoziție personală la Galeria „Alfa”din  Piatra-Neamţ cu lucrări reunite în ciclul ”Icar – viziune cinetică”pe care criticii au considerat-o ca fiind o nouă etapă a creaţiei sale artistice.Expoziția a fost prezentată de criticul de artă Virgil Mocanu şi de regretatul scriitor Laurenţiu Ulici și s-a bucurat de un real succes.A fost evenimentul de calitate care s-a transformat într-o veritabilă rampă de lansare a pictorului spre Bucureşti, unde avea să aibă trei personale la rând,depășind succesul de la Piatra Neamț.

Și iată că au trecut de atunci aproape 40 de ani de când Mircea Răsvan Ciacâru s-a impus  în conștiința contemporanilor iubitori de frumos  într-un mod aparte,reuşind de fiecare dată  să-şi ridice discursul plastic la un   nivel conceptual superior, înbogățindu-l cu valențe expresive  desăvârșite.

Pentru Mircea Răvan Ceacâru bucuria este unitatea de măsură a operelor sale,pictura sa devenind o chemare neîntreruptă la visare, la calm şi echilibru.Linia și mai cu seamă jocul cromatic din pânzele sale sunt entități expresive capabile să transmită un sentiment de spiritualitate și înțelepciune ancenstrală.

Cu siguranță că se înșeală cine crede că  în prezentarea tablourilor  artistul  va spune „Lucrarea aceasta mi se pare cea mai bună”, sau „La tabloul ăsta țin în mod deosebit”. Cel mai probabil  pictorul va spune  „Acest tablou l-am pictat într-o zi minunată ” sau „Doamne, cât de fericit am fost, atunci ! „, și asta pentru că fiecare tablou este pentru artist o trăire, o fărâmă de suflet amestecată în culoare și așternută pe pânză. Pictura lui generoasă și vibrantă  provoacă simțurile și prin exercițiul privirii  dezvăluie nu numai forme, volume și culori, ci și sunete, zgomote, mirosuri și muzicalitate,în care arta vibrează și emoționează privitorul.

Pentru a stabili punctele de referință picturală  ale lui Mircea Răzvan Ceacâru , trebuie  subliniat faptul că prima  grijă a artistului este să vadă,să simtă,să caute,să inoveze.”Ochii văd numai ceea ce mintea este pregătită să înţeleagă”,afirma  filosoful Henri Bergson și privindu-i  lucrările  pictorului ai sentimentul că a folosit pictura  pentru a vedea și pentru a-și intensifica abilitatea de a crea.Fără îndoială că vederea necesită o anumită cantitate de imaginație pe care pictorul o pune în slujba artei sale, făcând-o să coincidă cu realitatea.Bazându-se  pe întâlnirea sui-geners dintre irealitate și cotidian,artistul încearcâ să atingă echilibrul perfect între percepția imaginativă și realitatea în sine,fiind conștient că între el și realitate există întotdeauna o graniță foarte fragilă și sensibilă,ceva asemănător cu uimirea și nemulțumirea.

Artistul a fost fascinat,de când se ştie de chipul uman,portretul fiind una din temele preferate ale discursului său plastic. Începând cu portretele desenate în creion sau cărbune, în care sintetismul liniilor alterneazâ cu detaliile în definirea expresivităţii chipurilor şi continuând cu portretele în ulei, în care tuşele trasate au de multe ori precizia mâinii unui chirurg, artistul străbate o întreagă gamă de atitudini:de la academism la modernism, de la postacademism  la realism,de la suprarealism la hiperrealism.

Ceea ce impresionează cel mai mult la portretele artistului este refuzul lor de a fi „evidente”.Ele nu vorbesc, nu te urmăresc și nu te privesc cu coada ochiului. Ele trăiesc în tăcere,starea lor de  acalmie sugerând un sentiment de monumentalitate.

Artistul dă dovadă de o maniacală precizie a detaliilor care provine din experiența sa de zeci de ani  de restaurator și care-i conferă  o siguranță și o stăpânire perfectă a registrului care exploatează empatia față de subiect. Portretele sunt caracterizate de  rigoare, severitate, armonie și echilibru, atribute izvorâte din impecabila  tehnică picturală a artistului…

Deși adoră natura, lumina și culorile sale,artistul  nu este în nici un caz un pictor naturalist. Picturile artistului întruchipează perfect universul său interior, o lume de imagini și sentimentele care este consonantă cu teme majore de reflecție ce utilizează mai întotdeauna  simbolul metaforic.Peisajele sale  combină echilibrul dintre forțele naturii și vegetație, norii, cerul, mișcarea în frunziș, lumina – toate aceste componente amplifică sentimentul de poezie vizuală ,invitând privitorul  să meargă  dincolo de vizibil.Geneza peisagistică  a  artistului nu este neapărat  rezultatul unor incursiuni vizuale  directe cu natura , ci mai degrabă o lungă elaborare  mentală adusă înapoi în spațiul pictorial prin memoria vizuală a momentelor și sugestiilor emoționale.

Peisajele, esențializate, au de multe ori în centrul lor ca personaj de referință copacul – stăpânul armoniei și echilibrului căruia artistul îi dedică un număr de peste 30 de pânze,înzestrându-l cu o  personalitate  şi  o energie aparte.

Murmurul frunzelor, dispunerea ramurilor,bogăția coroanei, grandoarea și maiestuozitatea  tulpinilor,rugurozitatea scoarței, tonurile strălucitoare și diferitele nuanțe de culoare din timpul anotimpurilor au animat  o gamă infinită de emoții și  sentimente în discursul plastic al  artistului.Dintotdeauna pictorii au fost  impresionați de frumusețea și   puterea evocatoare  a acestui simbol al vitalității , evoluţiei şi  continuităţii,deoarece copacul, așa cum spunea Tagore,”este efortul infinit al pământului de a vorbi cu cerul ascultător”…

În concepţia lui Mircea Răzvan Ceacâru, comuniunea om-copac este ceva indisolubil,identificându-se cu însăși existența umană.Rădăcinile ancorate în adâncul pământului și ramurile sale proiectate pentru a atinge  înaltul cerului, nu fac decât să se refere la om : la picioare, brațe și gânduri, pentru că viața este asemănătoare cu cea a copacilor, ei fiind paznicii tăcuți ai timpului și a misterelor ciclului vieții.                                                                                                                                                                       Alte peisaje,precum cele din Țara Banatului, sunt impregnate cu armonii cromatice vibrante și elegante,cu tușe moi și decisive, în care fiecare element devine lirism peisagistic al poeziei pure.Artistul pictează anotimpurile, pâlcurile de copaci de din marginea pădurii,mirosul reavân de pământ și de fân proaspăt cosit, captând  privirea iubitorilor de frumos  și oferindu-le un dar prețios:  dragostea de viață și de frumusețe, în simplitatea de zi cu zi. Da, este frumusețea, care, citând  celebra replică dostoievskiană ( rostită de prințul Mîșkin în capitolul 5 din partea a III-a a romanului Idiotul)  ” va salva lumea ” și  ne va înnobila sufletele, pentru că în ea se reflectă, împreună cu bunătatea și dreptatea, chipul lui Dumnezeu.                                                                                                              Departe de a fi un gen perimat – aşa cum susţin unii critici de artă  care se cred zeii dătători de valoare – natura statică este abordată de pictor în diferite stiluri ,poetica imaginației sale fiind pe deplin în concordanță cu dinamica compozițională înscrisă în mijlocul tonurilor de culoare,luminoase și clare. Compoziţiile sale sunt savant  elaborate, de un farmec irezistibil, transmițând o emoţie controlată şi filtrată prin sensibilitatea artistului. Motivele naturilor statice rămân în limitele pretextului ,generând un joc vibrant intre ideea de perenitate și volatilitate a lumii pe care artistul  o percepein jurul său.Iată ce declara artistul într-un interviu realizat de Lucian Corneliu Agăleanu,în noiembrie 2015:

”Indiferent de subiectele pe care le abordez, în diverse perioade, elementul pe care îl pictez în afara personajului, al chipului uman, devine protagonist. Un simbol, o ceașcă, un pahar, un copac, orice altceva folosesc, devine actor pe scena universului meu creativ. Eu încerc să personific elementele care-mi folosesc și  pe cât posibil, să le dau viața. Deci așa privesc eu natura statică pe care o fac. Nu-i zic natură moartă, pentru că ar însemna să mă contrazic, dar natura statică în sensul explicit al cuvântului ”static”, la mine căpăta viață și o oarecare mișcare.”

Cultura plastică impresionantă a artistului, i-a  permis să-și transcendă pregătirea în creații de factură modernă,care abordează o independenţă a interpretării și o imaginaţie fecundă. La prima vedere, o parte din lucrările sale dau impresia unei descendenţe suprarealiste,dar privite mai atent realizezi  că ele  pendulează între realismul  fantezist și suprarealismul temperat .

De la proiecția metafizică la visarea melancolică,pictura artistului se înscrie într-un permanent dialog care generează câmpuri vizuale vivante, în care fantasticul şi realul fuzionează discret.Adeseori,lucrările artistului conțin artefacte ale propriilor sale meditații interioare, reflectând experiențe și trăiri trecute, ca într-o oglindă a subconștientului.Pentru pictor,realismul fantezist îi conferă o  stare de evadare, o auto-investigație a identității. capabilă să infuzeze actul creator cu sentimente , dorințe, stări de spirit și vise ale momentului.                                                                                                                                                       Desenator înnăscut, condiție sine-qua-non pentru orice pictor realist, Mircea Răzvan Ceacâru este și un colorist remarcabil , cromatica sa eliminând orice nuanţă decorativă,în favoarea  unei  palete sobre, compusă  dintr-o corespondență a culorilor,plecând de la subtil la eterat.Dacă în multe din pânzele cu peisaje găsim insinuate pasaje line și delicate ale culorilor, învăluite într-o transparență care invită retina la poezie și reverie ,în naturile statice descoperim o cromatică frenetică, plină de vitalitate şi perfect armonizată, în care contrastele piezişe şi tuşele fierbinţi de ”culori coapte”  oferă retinei construcţii conceptuale şi sensibile  în acelaşi timp de o mare coerenţă, rigoare şi expresivitate.

Un ciclu remarcabil din opera artistului este intitulat „Muzica șevaletului”,amintind de vechea sa pasiune pentru muzica de bună calitate pe care încă din copilărie o asculta în timp ce desena.Odată cu trecerea timpului, muzica avea să devină  vectorul principal   de inspirație pentru artist,lucrările sale    armonizându-se , de la tablou la tablou ,într-o superbă  orchestrație cu infinite tonalități   ce  oferă armonie privitorului.

Mircea Răzvan Ceacâru dezvăluie talentul excepțional  al unui artist capabil să zboare spre vârfurile cele mai înalte ale creației pentru a ne împărtăși din mirificile  sale frumuseți ,fără a neglija niciun instrument aflat la dispoziția sa pentru a extrage realul din abstract și a-l plasa în tărâmul spiritului pur al artei sale picturale.

EXPOZIȚII

 1. Personale:
 • 1974 Expoziţie de grafică, Galeria „Alfa”, Piatra-Neamţ
 • 1978 Expoziţie de pictură, Galeria „Alfa”, Piatra-Neamț
 • 1979 Expoziţie de pictură, Galeria „Alfa”, Piatra-Neamţ
 • 1980 Expoziţie de grafică, Galeria „Alfa”, Piatra-Neamţ
 • 1981 Hanul cu Tei, Bucureşti
 • 1981 Expoziţie de pictură, Galeria „Alfa”, Piatra-Neamţ
 • 1982 Teatrul de Comedie, Bucureşti
 • 1983 Teatrul Mic, Bucureşti
 • 1985 Tel Aviv (Israel)
 • 1995 Expoziţie de pictură, Galeria „Lascăr Vorel ”, Piatra-Neamţ
 • 1996 Almere (Olanda)
 • 1996 Frankfurt pe Main (Germania)
 • 2000 Expoziţie de pictură, Galeria „Lascăr Vorel ”, Piatra-Neamţ
 • 2002 Expoziţie de pictură, Galeria „Lascăr Vorel ”, Piatra-Neamţ
 • 2003 Galeria „Topart”, Piatra-Neamţ
 • 2006 Expoziţie de pictură, Galeria „Lascăr Vorel ”, Piatra-Neamţ
 • 2007 Expoziţie de pictură, Galeria „Lascăr Vorel ”, Piatra-Neamţ
 • 2008 Expoziţie de pictură, Galeria „Lascăr Vorel ”, Piatra-Neamţ
 • 2009 Expoziţie de pictură, Galeria Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”, Piatra-Neamţ
 • 2012 Expoziţie de pictură, Clubul Pensionarilor, Piatra-Neamţ
 • 2013 Expoziţie de pictură, Galeria „Lascăr Vorel ”, Piatra-Neamţ
 • 2014 Expoziție personală, Biblioteca Municipală „George Radu Melidon”, Roman
 • 2015, aprilie-mai Expoziție personală, „Sestri Art Gallery”, Piatra-Neamț
 • decembrie 2015-ianuarie 2016 Expoziţia personalăNobleţe şi culoare”, Biblioteca judeţeana Neamţ, Piatra-Neamţ
 1. Colective și de grup
 • 1971 Grup 5, Timişoara
 • 1972 Grup 5, Arad
 • 1973 Grup 5, Turnu-Severin
 • 1973 Expoziţia Republicană a studenţilor, Iaşi
 • 1978 Expoziţia Republicană a profesorilor de arte plastice, Bucureşti
 • 1978,1979,1980 Festival-concurs de artă plastică „Voroneţiana”, Suceava
 • 1979 Expoziţie-concurs interjudeţeană de pictură şi grafică, Suceava
 • 1980 Expoziţie-concurs interjudeţeană de pictură şi grafică, Braşov
 • 1981 Expoziţie-concurs interjudeţeană de pictură şi grafică, Suceava
 • 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 Bienala Naţională de Arte Plastice „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ
 • 1998 Expoziţia Taberei Naţionale „Nicolae Toniţa”
 • 2000 Galeria „Vert”, Piatra-Neamţ
 • 2006 Salonul de vara, Galeria „Lascăr Vorel ”, Piatra-Neamţ
 • 2007 Galeria ARTIMUNDO, Bruxelles
 • 2007 Galeria UAP „Apollo”, Bucureşti
 • 2007 Expoziţia taberei de creaţie – Agapia
 • 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Expoziţia „Oraşul artiştilor”, Galeria „Lascăr Vorel ”, Piatra-Neamţ
 • 2008 Expozitia internaţională „Vii şi vinuri”, Piatra-Neamţ, Bacău, Cluj şi Franţa
 • 2008 Expoziţia „Maeştrii artei plastice româneşti”, Muzeul de istorie, Piatra-Neamţ
 • 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Salonul de iarnă, Galeria „Lascăr Vorel ”, Piatra-Neamţ
 • 2009 Expoziţia „Artiştii Cetăţii”, Muzeul Cetatea Neamţului, Târgu-Neamţ
 • 2010 Expoziţia „Artiştii Cetăţii”, Muzeul Cetatea Neamţului, Târgu-Neamţ
 • 2010 Expoziţia taberei de creaţie– Oglinzi
 • 2011, 2012 Expoziţia „Artiştii Cetăţii”, Muzeul Cetatea Neamţului, Târgu-Neamţ
 • 2011 Salonul „Artă plastică nemţeană”, Piatra-Neamţ
 • 2011 Expoziţia „Portrete”, Fundaţia Ștefan cel Mare, Piatra-Neamţ
 • 2012 Expoziţia anuală de arte plastice, Muzeul de artă Roman
 • 2012 Salonul „Pictori nemţeni”, Muzeul Naţional al Unirii, Alba-Iulia
 • 2012 Expoziţia artiştilor oraşelor înfrăţite Piatra-Neamţ, Orhei, Hliboca, Galeria de Arta Modernă, Piatra-Neamţ
 • 2012 Expoziţia „CRUCEA”, Mănăstirea Golia, Iaşi
 • 2012 Expoziţie de pictură, „Sestri Art Gallery”, Piatra-Neamţ
 • 2013 Expoziţie de pictură, Clubul Pensionarilor, Piatra-Neamţ
 • 2013 Expoziţia anuală de arte plastice, Muzeul de artă Roman
 • 2013 Expoziţia omagială „Victor Brauner”, Sinagoga „Baal Sem Tov”, Piatra-Neamţ
 • 2013 Expoziţia „Zilele orasului”, Roman
 • 2013 Expoziţia „CRUCEA”, Mănăstirea Golia, Iaşi
 • 2013 Expoziţie de pictură, „Sestri Art Gallery”, Piatra-Neamţ
 • 2013 Expoziţia „Colecţia de azi-PORTRET”, Centrul de afaceri „Cancicov”, Bacău
 • 2013 Expoziţia”Colecţia de azi-PORTRET” Biblioteca Naţională a României, Bucureşti
 • 2013 Muzeul de Artă, Piatra-Neamţ
 • 2013 Bienala Internaţională de pictură, sculptură şi grafică „Meeting point – Arad biennial 2013”a IV-a ediţie, Galeria „Delta”, Arad
 • 2014, 06-19 februarie Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VII-a, 2014,etapa I, expoziţie SEMNAL – Galeria de Artă UAP Ploieşti
 • 2014, 20 februarie – 12 martie Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VII-a, 2014, etapa a II-a, expoziţie „7 Atitudini Contemporane”, foaierul „Barbu Ştirbei” al CJ Călăraşi
 • 2014, 08-30 martie Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VII-a, 2014,expoziţie „Valul grecesc”, etapa I, Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, Bucureşti
 • 2014, 13-30 martie Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VII-a, 2014, etapa a III-a, expoziţie „Salonul Naţional de Artă Plastică” Slobozia, Sala „Arcadia a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea”
 • 2014, 26 martie participare licitaţie la Casa de licitaţie „Grimberg”, Bucureşti
 • 2014, 01-21 aprilie Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VII-a, 2014,expoziţie „Valul grecesc”, etapa a II-a, Slobozia, Sălile Arcadia şi Atelier a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea”
 • 2014, 17 aprilie-09 mai Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VII-a, 2014, etapa a IV-a, expoziţie „Artă şi Spiritualitate”, Muzeul de Artă „Casa Simian” Râmnicu-Vâlcea
 • 2014, 23–24 mai „Noaptea Albă a Galeriilor” la Central Plaza Art Gallery, Piatra Neamţ
 • 2014, 25 aprilie-25 mai expoziţie „Portretul în colecţii particulare”, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti
 • 2014, 29 aprilie-10 mai Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VII-a, 2014, etapa a VI-a, expoziţie „The land of emotions”, foaierul Teatrului „Andrei Mureşan”, Sfântu Gheorghe
 • 2014, 05-31 mai Salonul Internaţional de Artă „TEMEIURI – Arborele Vieţii”, ediţia a V-a, Sala Brâncuşi, Palatul Parlamentului, Bucureşti
 • 2014, 13-23 mai Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VII-a, 2014, etapaa VII-a, expoziţie „The land of emotions”, Muzeul Secuiesc al Ciucului, Miercurea Ciuc
 • 2014, 22 mai expoziţie „Memoria ca o rană”, expoziţie omagială la comemorarea a 70 ani de la deportarea evreilor din Ardealul de Nord, Sinagoga Catedrală „Baal Shem Tov”, Piatra Neamţ
 • 2014, 03-21 iunie Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VII-a, 2014, etapa  a VIII-a, expoziţie „The land of emotions”, Casa de Cultură, Odorheiul Secuiesc
 • 2014, 15-30 iunie expoziţie „Arta plastica nemţeană 2014”, Galeria de Artă „Lascăr Vorel”, Piatra Neamţ
 • 2014, 20-30 iunie Salonul Internaţional de Artă „TEMEIURI – Arborele Vieţii”, ediţia a V-a, Muzeul de Artă, Piatra-Neamţ
 • 2014, 14 iulie-4 august expoziţie „In alb şi negru”, Galeria de Artă Elite Prof Art & Crowne Plaza Hotel, Bucuresti
 • 2014, 08-31 august expoziţie internaţională (itinerantă) de artă contemporană „Omagiul lui Ştefan Luchian”, Galeria „Era” la Central Plaza Hotel, Piatra Neamţ
 • 2014, 08 august-05 septembrie Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VII-a, 2014, etapa a IX-a, expoziţie „7 Atitudini Contemporane”,Centrul de Cultură şi Arte „George Topârceanu”, Curtea de Argeş
 • 2014, 28 august-21septembrie Bienala Internaţională de Artă „Danubiana”, ediţia I, Galeria de Artă Silistra, Bulgaria
 • 2014, 01-15 septembrie expoziţie „Steaua Mării.Ipostaze ale Maicii Domnului”, Sala Symposium, Biblioteca Naţională a României
 • 2014, 14 septembrie-31octombrie; expoziţie „CRUCEA 2014”, Mănăstirea Golia, Iaşi
 • 2014, 23 septembrie-13 octombrie Bienala Internaţională de Artă „Danubiana”, ediţia I, Galeria de Artă Ruse, Bulgaria
 • 2014, 16-25 septembrie expoziţie „10 + 10 plus” artişti plastici, Galeria de Artă „Elite Prof Art” Bucureşti
 • 2014, 01-15 oct. expoziţia „Tabăra de arte plastice „Victor Brauner”, ediţia a III-a, Tazlău 2014, Galeria de artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ
 • 2014, 22 oct.-15 noiembrie Bienala Internaţională de Artă „Balkanica”, ediţia I, Veliko Tarnovo, Bulgaria
 • 2014, 14-29 noiembrie expoziţie „Seducţia Orientului” şi „Balcic-fără frontiere”, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, Bucureşti
 • 2015,18-28 ianuarie Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VIII-a, 2015, expoziţia SEMNAL – Galeria de Artă UAP Ploieşti
 • 2015, Ianuarie-februarie Expoziţia „…de iarnă” , Galeria de Artă Elite Prof Art, Bucureşti
 • 2015, 18 februarie-4 martie Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VIII-a, 2015, expoziţia 381, Slobozia, Sala Arcadia a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea”
 • 2015, 24 februarie Expoziţia „Mesaj de dragoste”, Galeria ERA, Central Plaza Hotel, Piatra-Neamţ
 • 2015, 1-14 martie Expoziţia – concurs „Omagiul pictorului Constantin Filimom”, ediţia I, Galeia de artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ
 • 2015, 25 martie-5 aprilie Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VIII-a, 2015, expoziţia „Valul grecesc”, Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”, Bucureşti
 • 2015, Aprilie-mai Expoziţie personală la SESTRI ART GALLERY, Piatra-Neamţ
 • 2015, 24 Aprilie Expoziţia „Comemorarea genocidului împotriva armenilor”, Roman
 • 2015, 5-31 mai Salonul Artelor „TEMEIURI” ediția a VII-a, 2015, expoziţia „ELOGIUL FRUMUSEŢII CA ÎNFĂŢIŞARE A BINELUI”, Sala Brâncuşi, Palatul Parlamentului, Bucureşti
 • 2015, 11-30 iunie Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VIII-a, 2015, expoziţia „Artă şi Spiritualitate”, Muzeul de Artă „Casa Simian” Galeria SUB-SOL, Râmnicu-Vâlcea
 • 2015, 15-30 iunie Expoziţia „Artă plastică nemţeană, 2015”, Galeia de artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ
 • 2015, 20-30 iunie Salonul Artelor „TEMEIURI” ediția a VII-a, 2015, expoziţia „ELOGIUL FRUMUSEŢII CA ÎNFĂŢIŞARE A BINELUI”, Muzeul de Artă, Piatra-Neamţ
 • 2015. 25 iulie-9 august Bienala Internaţională de Artă „PERUGIANA.ro” – Atteggiamente contemporanei rumeni », Perugia, Italia 2015 5466
 • 2015, 7 august Expoziţia „ARTĂ & LITERATURĂ”, SESTRI ART GALLERY, Piatra-Neamţ
 • 2015, 8 august-5septembrieSalonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VIII-a, 2015, expoziţie la Centrul de Cultură şi Arte „George Topârceanu”, Curtea de Argeş
 • 2015, Septembrie Tabăra de Arte plastice, Tazlău, ediţia a IV-a
 • 2015, 14 septembrie-14octombrie Expoziţia „Crucea”, ediţia a V-a, Biserica Sântionilor şi a Brâncovenilor – Arca Noetica – Alba-Iulia
 • 2015, 1-15 octombrie Expoziţia „Tabăra de Arte plastice Victor Brauner”, ediţia a IV-a, Tazlău 2015, Galeia de artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ
 • 2015, 5-29 noiembrie Bienala Internaţională „ARTA MINIATURII”, ediţia a V-a, 2015, expoziţia „Pocăinţa. Arta de a te corecta pe tine însuţi”, Ruse, Bulgaria
 • 2015, 11 noiembrie-11 decembrie Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VIII-a, 2015, expoziţia „Mituri contemporane”, Casa municipală de cultură, Slobozia
 • 2015, 22 decembrie Expoziţia de pictură „Culori europene”, Atrium Palas Mall, Iaşi
 • 2015, 22 decembrie2015-18 ianuarie2016 Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VIII-a, 2015, expoziţia „Retrospectivă 2015”, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, Bucureşti
 • 2016, 14-27 ianuarie Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a IX-a, 2016, expoziţia SEMNAL – Galeria de Artă UAP Ploieşti
 • 2016, 16 februarie-7 martie Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a IX-a, 2016, expoziţia ANOTIMPUL SEMNELOR NOASTRE, Slobozia, Sala Arcadia a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea”
 • 2016, 1-14 martie Expoziţia – concurs „Omagiul pictorului Constantin Filimom”, ediţia a II-a, Galeria de artă „Lascăr Vorel”, Piatra-Neamţ
 • 2016, 07 martie-05 aprilie „Flori pentru Doamne,” Clubul pensionarilor – C.A.R. pensionari, Piatra-Neamț
 • 2017  Expozitie “Arca di Noe”, Galleria Comunale di Taranto
 • 2017  Bienala Naţională de Artă Plastică“LascărVorel” – Piatra-Neamţ;
 • 2017  Salonul Naţional de Pictură-Mogoşoaia ;
 •  2017  Genova ART EXPO ;
 • 2018-2019 Expoziția itinerată “Portrete ale MariiUniri” – Piatra Neamț, Iași, Cluj, București etc.;

Premii

Artistul anului 2015,acordat de filiala Neamț a UAP Romania;

Premiul I la Expoziția – concurs „Omagiu pictorului Constantin Filimon”, 2015;

Premiul pentru Artă Plastică la Gala Culturii Nemțene / Superlativele Culturale ale anului 2015;

Premiul special “ IonTruică” 2017, Iaşi pentru intreaga activitate desfăşurată în domeniul artelor vizuale;

Premiul  „Victor Brauner” pentru merite deosebite în arta vizuală acordat de U.A.P.R.Neamț și comunitatea evreilor-Neamț în anul 2016. Medalia de Onoare „Prieten al Comunităților Evreiești din România, 15 iunie 2016.

Titlul de Excelență în Profesie și promovarea artelor acordat la Concursul Internațional de Creație vizuală ‘Aurel Băeşu’ ,ediția a III-a,decembrie 2016;

 

Diplome

Diplomă de excelenţă la Bienala Naţională „Lascăr Vorel” – Piatra-Neamţ, 2013;

Nominalizat la premiul de pictură la Bienala Naţională „Lascăr Vorel” 2013 si 2015, Piatra Neamţ;

Diplomă de excelenţă la Bienala Internaţională de Artă „Balkanika” Veliko Tarnovo, 2014;

Diplomă de excelență la Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VIII-a, 2015, expoziţia „Artă şi Spiritualitate”, Muzeul de Artă „Casa Simian” Galeria SUB-SOL, Râmnicu-Vâlcea;

Diplomă de excelenţă la Salonul Naţional de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a VIII-a, 2015, expoziţia „Mituri contemporane”, Casa municipală de cultură, Slobozia;

Diplomă de excelenţă pentru pictură la expoziţia anuală de pictură, grafică, sculptură – Roman, 2016-2017

Diplomă de excelență pentru contribuția deosebită la organizarea și desfășurarea Festivalului Național “Garabet Ibrăileanu”, Roman, ed.I, mai 2018, oferită de UAR – sucursala Roman;

Este prezent și în volumele lui Valentin Ciucă: „Un secol de arte frumoase în Moldova” și „Dicţionarul artiştilor moldoveni”; Constantin Prangrati – „Dicționarul oamenilor de seamă din județul Neamț”(2001); scrierile lui Constantin Tomșa – „Împătimit de lectură”, vol. IV(2008) și Personalități ale culturii din județul Neamț(2014)