Născut la 14 august 1949 în comuna Hotarele, judeţul Giurgiu, Nicolae Blei a absolvit Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu” din Bucureşti, secţia pictură, în anul 1973, unde i-a avut ca profesori pe Ileana Balotă şi Traian Brădean. De-a lungul carierei sale şi-a definitivat un stil propriu, în consonanţă cu personalitatea sa deosebit de sensibilă, peisajul şi florile, subiectele abordate cu predilecţie, fiind teme prin care exprimarea stărilor sale emoţionale sunt exprimate cu generozitate prin îndrăzneala reliefului pastei de culori. Văi, coline, dealuri şi munţi, ape de toate felurile se întrepătrund într-o geografie sublimă a cărei poveste o putem desluşi în infinitul frumosului exprimat în poezia culorilor, iar unduirile anotimpurilor din peisajele sale, te transpun într-o lume de basm.

Nicolae Blei poate fi definit ca un senzitiv care îşi asumă realitatea ca pe propria natură, proiectându-şi în ea stările de spirit printr-o discretă, dar atât de firească mărturisire de sine, prin operă. În remodelarea realului prin filtrele unui temperament senin şi echilibrat, desluşim o primă notă de originalitate a artistului care manifestă un deosebit interes pentru natura statică, dovedind o reală iscusinţă în compunerea precisă a ansamblului cu volume tranşant delimitate, bine ritmate, dar şi pentru peisaj, în special peisajul de câmp şi de pădure, prin care caută să exprime poezia aspră a pământului, dar şi visarea la care te îmbie contactul cu acesta, într-un specific ambiental propriu fiecărui anotimp. Principiile compoziţionale ce stau la baza modului în care Nicolae Blei îşi construieşte peisajele sunt relativ unitare contribuind la impunerea stilului inconfundabil al acestuia, individualizat nu numai prin structura imaginii, ci şi prin particularităţile cromatice.

Inepuizabilele flori care au valoare de leit-motiv în opera pictorului oferă senzaţia unei lumi caste, neprihănite ale cărei reverberaţii înălţătoare creează iluzia unei plutiri transcendentale.Nicolae Blei este un colorist subtil. Culoarea este pentru el nu numai o funcţie a spaţiului – delimitând volume – ci şi o funcţie a spiritului, sugerând, pe un amplu registru, multiplele valenţe ale aventurii spiritului. Culoarea este „construită” cu o savantă certitudine, dar aşezată cu o seducătoare spontaneitate, emoţionant relevantă. El este preocupat nu de aspectele efemere, ci de valorile perene, contigentul fiind acceptat doar ca o ipostază a statorniciei.

Fără a pretinde că nu am identificat elementele inspiraţionale ale tematicii artistului şi fără a-l considera unic ca exprimare şi reprezentare artistică, am realizat că nu îl pot compara cu nici un alt pictor, înaintaş sau contemporan, pentru că opera sa oferă suficiente elemente de individualizare, atât prin reverberaţia culorilor şi prin fidelitatea reprezentării, cât şi prin atmosfera calmă şi caldă impregnată în spaţiul dintre culori, în curcubeul nuanţelor. Este evidentă aplecarea perseverentă a pictorului asupra detaliului, convins fiind că fiecare nuanţă spune o poveste, într-o întrepătrundere a cărei finalitate generează altă poveste, cea a spaţiilor goale dintre tonalităţile nuanţelor. Tablourile sale, ce reprezintă o lume inepuizabilă de culori şi sentimente ce înnobilează sufletul, oferind liniştea şi relaxarea unui vis frumos, sunt eseuri cromatice despre viaţă, consemnându-i marele, agitatul, ineluctabilul arc pe care se înscrie existenţa între răsăritul şi amurgul său.

Expoziţii personale:
– 1982, Galeria „Eforie”, Bucureşti
– 1983, Galeria Municipiului Râmnicu Vâlcea
– 1985, Galeriile Municipiului Bucureşti
– 1988, Galeriile Municipiului Bucureşti
– 1990, 1991, expoziţii în Germania
– 1998, expoziţie în Olanda
– 2002, Casa Vernescu, Bucureşti
– 2008, Teatrul Naţional, Bucureşti
– 2012, Galeria Elite Prof Art, Bucureşti

– 2017, Expoziția – “Retrospectivă de pictură contemporană românească Paris – București” – Palatul Parlamentului, Sala Constantin Brâncuși
– 2018, Expoziția „Flori în luna lui martie”, Muzeul Municipal Râmnicu Sărat
– 2018, Expoziția Donații din colecția de artă a Muzeului Municipal Râmnicu Sărat

A luat parte la numeroase expoziţii de grup, în ţară (Bucureşti, Tulcea, Urziceni, Râmnicu Sărat) dar şi în străinătate (Franţa, Elveţia, Suedia), multe din lucrarile sale se regăsindu-se în colecţii particulare şi oficiale din România, S.U.A., Rusia, Italia, Germania, Olanda, Canada, Japonia, Grecia, Spania, Belgia, China, Coreea, Israel, Maroc.