Născut la 22 august 1968, la Ploieşti, într-o familie pasionată de artă, Sorin Adam a absolvit Academia de Artă din Bucureşti, în anul 1996 şi Academia de arte Luceafărul, secţia pictură, în cadrul căreia a fost asistent universitar, în perioada 1992 – 1998. În timpul studiilor i-a avut ca formatori profesionali pe cunoscuții artiști plastici Grigore Vasile, Constantin Piliuţă, Mihai Bandac, Marius Cilievici și Traian Brădean, de la care şi-a însuşit cu asiduitate tehnici şi gândiri plastice de netăgătuit. După cum recunoaște artistul, de la fiecare dintre aceştia a  deprins câte ceva prețios, dar tot de la ei a învăţat că pentru a ajunge un nume în pictură, similar mentorilor săi, trebuie să se ferească de a cădea în manierism prin imitare sau copiere.Aşadar, fascinat de măiestria lor artistică, a perseverat întotdeauna în căutarea propriei identități.După cum îl caracterizează pictorul și profesorul Vasile  Grigore, Sorin Adam este autorul unor superbe picturi, al unor „naturi statice și nuduri de femei de o frumusețe plastică ce caracterizează un artist contemporan cu adevărat reprezentativ”. Mihai Constantin consideră că Sorin Adam „este un exemplu de pictor care a găsit rețeta compozițională și cromatică devreme, are conștiința artistică de sine realizată și a avut noroc să cunoască succesul înainte ca cinismul sau deznădejdea, două sentimente care macină multe suflete de artiști, să-i bată la ușă”.

Acestea au fost premisele care preziceau devenirea a ceea ce este astăzi Sorin Adam, un  „venerat maestru al picturii contemporane românești”, un continuator autentic al lui Gheorghe Petraşcu, Nicolae Dărăscu sau Corneliu Baba care, însă, şi-a format propriul stil ce tinde spre desăvârşire, amprenta sa picturală unică, fiind recognoscibilă mai ales, prin tuşele clare, precise, dar căror artistul le imprimă, printr-o fascinabilă măiestrie, o anumită notă de romantism, de lirism în care întotdeauna este prezentă o poveste de viaţă autentică.

Simţi aproape visceral nevoia de a rămâne singur cu fiecare lucrare în parte…

Astăzi el dovedeşte că nu a înşelat aşteptările celui mai drag formator al său, maestrul Vasile Grigore care, de timpuriu, i-a prevestit „un destin de mare artist”. Originalitatea evidentă a creaţiilor sale încărcate de trăiri emoţionale intense impresionează prin puternica forţă sugestivă, prin mesajul explicit şi implicit în acelaşi timp, printr-un limbaj unitar al operei încărcat de o sensibilitate cu rezonanţe concomitent  intelective şi afective. Mijloacele de exprimare plastică prin care artistul comunică cu noi, prin care ne transmite mesajele sale  profunde, dar intens documentate,  sunt exprimate nu doar în culoare şi formă, în tuşe cromatice şi planuri, ci şi în gesturi, în sunete, într-o muzicalitate unică proprie, imprimată de întreaga sa personalitate, nu doar de cea plastică.

Expoziţiile sale îţi determină o dorinţă acerbă de aprofundare a tainelor pe care Sorin Adam le-a imprimat lucrărilor sale şi, dincolo de lirismul, de povestea, de basmul realităţii sau imaginarului la care se referă pledoaria sa picturală, te pun într-o relaţie nefiresc de directă cu motivele care au generat exprimarea sa. Simţi aproape visceral, nevoia de a rămâne singur cu fiecare lucrare în parte creându-se între tine şi aceasta o anumită intimitate, o descoperire reciprocă care conduce, o dată cu înţelegerea motivaţiilor picturale, la o inevitabilă descoperire de sine. Te simţi altfel şi te cunoşti altfel decât până la interacţiunea cu lucrările lui Sorin Adam. Acesta este de fapt rolul oricărei arte, de a-ţi determina, de a scoate la lumină  trăiri şi sentimente, însuşiri psihice şi psihologice despre care nu bănuiai că le deţii, de a-ţi provoca inconştientul într-o asemenea măsură încât să se transforme în conştient.

Acesta este Sorin Adam, pictorul fără de care lumea artelor plastice vizuale ar fi mult mai săracă.

Sorin Adam în atelierul de pe str. Eforie, București | sursa: wikipedia.org

Expoziţii personale:

 • Galeriile de artă ale Municipiului Bucureşti
 • Muzeul de Artă Constanţa
 • Cercul Militar Naţional, Bucureşti
 • Muzeul de Artă Ploieşti
 • Palatul Beldiman Iaşi
 • Galeria Occident, Bucureşti
 • Galeria Frezia, Dej
 • Salonul Naţional „Ion Andreescu”, Buzău
 • Galeria de Artă „Calea Victoriei”, Bucureşti
 • Muzeul de Artă Constanţa (expoziţie organizată de Centrul Cultural Turc – Yunus Emre)
 • Casa de Cultură „Friedrich Schiller”, Bucureşti
 • Centrul Comunitar Evreesc, Bucureşti
 • Florenţa, Italia
 • CorropoliAbruzzo, Italia
 • Institutul Cultural Român – Istambul, Turcia
 • Centrul Cultural Român, Tel Aviv, Israel

Expoziţii de grup :

 • Bucureşti, Ploieşti, Târgovişte, Constanţa, Reşiţa, Buzău
 • Milano, Italia

 

                                                                                                       Ana Maria Măciucă