Motto: ”Când privitorul poate să perceapă în tablou individualitatea modelului mai sensibilă decât individualitatea pictorului e semn că acesta este un portret adevărat”.Ștefan Potop

Reputatul pictor nemțean,Ștefan Potop, s-a născut în ziua de 30 august 1960 la Tazlău,un pitoresc sat de munte  situat pe malul râului cu acelaşi nume și străjuit de culmile munţilor ce se înşiră de jur împrejur.Mama artistului,Maria ,era învățătoare,iar tatăl,Constantin,a fost profesor.Se pare că pentru Ștefan Potop arta a fost o predestinare,începuturile sale artistice stând sub  semnul întâmplării.Urmând școala generală din satul natal,la sfârșitul clasei a VIII-a, cu câteva zile înainte de examenul de admitere la liceu, un profesor de limba română i-a recomandat părinților  pictorului să-l înscrie la o școală de arte, ceea ce s-a și întâmplat. „M-am pregătit pentru Liceul de Informatică din Iaşi, în 1974. Întâmplător, un profesor de română, pensionar de la Tazlău, mi-a spus că aş avea talent şi i-a sfătuit pe părinţi să mă dea la arte plastice. Am mers cu tata la Liceul de Artă de la Bacău, unde concursul se dădea cu două săptămâni înaintea celorlalte licee, şi am învăţat să desenez în examen, pe loc“, îşi aminteşte Ştefan Potop.
Tânărul Ștefan a luat examenul de admitere la Liceul de Artă ”Gheorghe Apostu” , al doilea pe listă şi nu s-a mai dus la Liceul de Informatică. „Eram primul din sat care luasem la liceu“, adaugă Potop. În acea perioadă, locurile la liceele şi facultăţile de artă erau extrem de puţine. „Fusesem 100 de candidaţi pe 30 de locuri la liceu. În clasa a X-a am dat examen de treaptă şi am rămas zece dintre cei 100 de la început. La facultate erau şapte locuri la pictură o dată la doi ani, la Iaşi. Un an se dădea examen doar la pictură, celălalt an doar la sculptură şi erau 28 de studenţi în toată facultatea“, povesteşte pictorul.

Cu toată concurența acerbă din acei ani,Ștefan Potop a  reușit să intre  la Facultatea  de Arte Plastice „George Enescu“ din Iași, pe care a absolvit-o  în  1987,la clasa profesorului Adrian Podoleanu, cu diploma de licență în profilul „Arte Plastice“, specializarea „Pictură, restaurare“.

Stagiatura a făcut-o ca profesor ,deși  spera ca, la terminarea facultății, să fie pictor și nu profesor de desen. „Aveam părinţii, amândoi, cadre didactice şi ştiam ce înseamnă şi nu mă prea încânta. Dar era obligatoriu să faci stagiul de trei ani după facultate şi aşa am ajuns, în 1987, prinzând o repartiţie bună, profesor la Şcoala nr. 2 din Piatra Neamţ“.După stagiatură,Ștefan Potop a devenit profesor la Liceul de Arte ”Victor Brauner” din Piatra Neamț,ocupând de catedra de Artă Monumentală.

Ștefan Potop a devenit de multă vreme un nume de referinţă în arta plastică nemțeană,ocupând un loc distinct în peisajul picturii românești contemporane,fiind  apreciat de critica de specialitate și de acel segment al marelui public iubitor de artă autentică.

Activitatea sa  nu a însemnat numai munca în atelier,adevăratele pietre de hotar ale carierei sale fiind cele peste 60 de participări la expoziții de grup din țară (Piatra Neamț, Iași, Bacău, București,Tg.Mureș,Cluj,BaiaMare,Suceava,Arad,Roman,Buzău ș.a.) și din străinătate (Chișinău, Veneția, Praga și Bruxelles),precum și cele 12  expoziţii personale expuse  pe simezele din Piatra-Neamţ şi din ţară.

Bucurându-se de aprecierea și preţuirea membrilor filialei UAP Neamț, Ștefan Potop a fost ales ca preşedinte al acesteia, funcţie  care de-a lungul ultimilor ani i-a permis să construiască alături de colegii de breaslă, un climat artistic pe care cu greu îl găseşti în altă parte ,un adevărat etalon de coeziune şi de armonie care și-a pus amprenta pe activitatea artistică a filialei.

Dar cea mai bună dovadă a prezenţei artistului în spaţiul artei nemțene , al vieţii şi al comunicării, este chiar relaţia directă cu lucrările sale, Ștefan Potop numărându-se  printre reprezentanţii de marcă ai picturii  din arta nemțeană.Demersul său creator se înscrie în matricea autentică a exponenţilor reprezentativi ai generaţiei sale,caracterizată prin  tenacitate, informaţie, mobilitate și implicare profundă în datele cotidianului.

Pe măsură ce arta contemporană explorează domenii din ce în ce mai iconoclaste, există totuși în zilele noastre o revenire  la un subiect clasic din istoria artei:portretul …
În timp ce societatea este din ce în ce mai mult o lume standardizată, similară cu cea descrisă de Orwell în celebrul său roman „1984” , revenirea la reprezentarea figurii umane este un semn al unei reînnoiri continue a mijloacelor de expresie artistice a acestui gen  de pictură,pe căt de dificil pe atât de apreciat în lumea artei.

Stăpân pe meșteșugul picturii,Stefan Potop este unul dintre artiştii plastici   care a revigorat portretul în pictura contemporană din România.Aflat la deplina maturitate a resurselor sale creatoare,pictura sa este o infuzie de sinceritate focalizată pe deslușirea cât mai fidelă și subtilă a particularităților și valorilor expresive ale figurii umane.

Universul  deopotrivă liric şi raţional al picturilor sale are frecvent o componentă ludică, un melanj între ironia blândă şi fină de sorginte expresionistă şi oniricul, magicul cu tentă suprarealistă. Totul într-o contopire organică, filtrată prin personalitatea artistului şi plămădită în atelierul afectiv şi de creaţie al acestuia.

Evoluînd în perimetrul artei adevărate,artistul demonstrează calități excepționale de portretist, folosind în viziunea sa artistică  o retorică discretă şi totodată o efervescentă tensiune modernist, bine stăpânită. Portretistica dobândeşte în creația lui Ștefan Potop interpretări valoroase, atât prin semnificaţii majore , cât şi prin rigoarea structurilor expresive elaborate. Astfel, reprezentarea figurii umane, în creaţia picturală a artistului , se defineşte ca o structură compoziţională cu înțelesuri profunde, conjugate cu forma-simbol şi problematica existenţei umane.

Pictorul a realizat o serie de  portrete cu identitate precisă, care înglobează chipuri ale unor personalităţi ale momentului şi portretele  unor persoane anonime, care sunt realizate într-o manieră mult mai liberă comparativ cu cele ale personalităţilor, tuşele fiind mai spontane, iar drapajul  căpătând accente de simplitate și naturalețe.De fapt,mai toate portretele pictate de artist privilegiază chipul și atitudinea, făcând abstracție de fundal sau de ornament.

În 2013,Ștefan Potop a reușit să capteze atenția publicul iubitor de artă cu o incitantă  expoziție,  intitulată „Natura umană”, o reconfigurare amplă a trei expoziții anterioare cuprinzând,pe de o parte,  portretele și  autoportrete artistului aflate într-un inedit și fascinant  dialog  cu faimoșii maeștri renascentiști precum Tizian sau Piero dela Francesca,și pe de altă parte,auto-reprezentări de personaje  cu accente suprarealiste în care  privitorul descoperă umorul inconfundabil   al moldoveanului hâtru. La acestea se adaugă chipurile unor scriitori,medici,înalți prelați bisericești,pictori și critici de artă, învăluiți în aura celebrității, alături de oameni simpli de pe ulițele Tazlăului ,cu fețele marcate,  uneori de trudă  și suferință,alteori de un haz aparte, ce răzbate de sub ghicitul zâmbet ironic.

De pe simezele  expoziției, un tablou a atras privirea vizitatorului  ca un magnet: un autoportret al pictorului1, încărcat de metafore plastice și de înțelesuri încifrate într-o simbolistică  suprarealistă,în care apare imaginea sa de copil, juxtapusă  cu imaginea matură a artistului. Lucrarea  readuce  în memoria privitorului  un  colaj fotografic al celebrului grafician american  de origine română,Saul Steinberg,în care artistul matur apare ținăndu-se de mână cu el însăși, la vârsta când era un copil de șase ani.

Ștefan Potop a făcut  și portrete  cu vin, un material cu totul natural, la îndemâna oricui.  Tehnica este spectaculoasă și portretele executate de artist în laviu de vin au o tușă de unicitate care le imprimă multă eleganță și rafinament. O lucrare în vin este la fel de valoroasă ca o acuarelă sau orice altă lucrare făcută în tehnici de apă și cere multă maiestrie din partea artistului.

Calculat, tacut,reflexiv,ajuns  la ceasul deplinei expresivităţi stilistice şi maturităţi creatoare  Ștefan Potop se manifestă cu  sinceritate şi dăruire în arta noastră contemporană sondând această barieră a sufletului – chipul , căruia îi acordă virtuți estetice oscilând între rigorile tradiției și libertatea de expresie a pictorului modern.

 

 

Debut: 1986 – București – expoziție studențească

 

Expoziții personale:

 

1989 Galeria “Arta” – Piatra Neamț
1991 Galeria “Lascăr Vorel” – Piatra Neamț
1997 Muzeul de Artă Gură Humorului
2001 Galeria “Lascăr Vorel” – Piatra Neamț
2002 Galeria “Vert” – Piatra Neamț

2004 Galeria “Tópart”-Piatra Neamț
2006 “Chipuri”-Galeria “Lascăr Vorel” Piatra Neamț
2011 “Chipuri ÎI”-Galeria “Lascăr Vorel’ Piatra Neamț
2012 “Autoportret”Galeria  “Lascăr Vorel’ Piatra Neamț

 

Expoziții de grup:

 

1986 – Expoziție colectivă Studențească Galeriile Municipiului București
1987-2007 Participări la toate expozițiile organizate de UAP Piatra Neamț
1987 Iași – Sala Victoria
1987Târgu Mureș
1988 Interjudețeană “Atelier 35″
1988 Republicană Baia Mare
1992 Palatul Culturii Chișinău – Moldova
1997 Bienala Națională de Arte Plastice “Lascăr Vorel”
1998 Expoziția Taberei Naționale “Nicolae Tonitza”

2004 – Saloanele Moldovei – Bacău – Chișinău
2005 Bienala de Arte Plastice “Lascăr Vorel” – Piatra – Neamț
2005 Filiala Piatra-Neamț la Palatul Parlamentului București
2006-Saloanele Moldovei Bacău-Chișinău
2006 Filiala Piatra-Neamț La Galeria “Apollo” București
2006 Bienala de Arte Plastice “Ion Andreescu” Buzău
2006 Salonul Național de Arte Plastice București
2007 Galeria UAP “Frunzetti”, Bacău
2007 Galeria ARTIMUNDO-Bruxelles
2007 Galeria UAP Apollo-București
2007 Saloanele Moldovei Bacău-Chișinău
2007 Bienala “Lascăr Vorel”-Piatra Neamț
2007 Galeria “Frunzetti”-Bacău

2008 Palazzo Correr, sediul I.R.C.C.U. -Veneţia
2008 Palatul Morzin, Ambasada României-Praga
2008 Saloanele Moldovei Bacău-Chișinău
2008 Bienala “Ion Andreescu” Buzău
2008 Expoziția internațională “Vii și Vinuri” – Muzeul de Artă Piatra Neamț
2008 Expoziția – Maeștrii artei plastice româneşti-Muzeul de istorie P-Neamţ
2008 Salonul de iarnă Galeria Lascăr Vorel – Piatra Neamț
2009 INTERNAŢIONAL Centrul de Cultură şi Arte “George Apostu” Bacău
2009 Saloanele Moldovei Chişinău-Bacău

2009 Bienala “Lascăr Vorel” Piatra Neamț (Premiul pentru pictură)
2010 Expoziția taberei de creație – Oglinzi
2010 Epoziția “Portrete”- Fundația Ștefan cel Mare
2011 Salonul de Iarnă – Piatra Neamț
2011 ”Orașul Artiștilor” –  Galeria “Lascăr Vorel” Piatra Neamț
2011Saloanele Moldovei Chișinău – Bacău

2011 Artă plastică nemțeană-2011 ,Galeria ”LascărVorel”,Piatra Neamț
2011 Bienala “Lascăr Vorel” Piatra Neamț(Nominalizare pictură)
2011 Bienala internațională de arte plastice Arad
2011 Salonul de iarnă – Galeria ”Lascăr Vorel”Piatra Neamț
2011 Expoziția anuală de arte plastice- Muzeul de artă Roman
2012 Expoziția “Artiștii cetății”- Muzeul Cetatea Neamțului- Tg. Neamț

2012 Expoziția artiștilor orașelor înfrățite Piatra Neamț, Orhei, Hliboca – Galeria de artă modernă Piatra Neamț- (Premiul  al II-lea )
2012 Bienala națională ”Ion Andreescu”- Buzău-( Premiul Juriului)
2012 Salonul de iarnă-Galeria ”Lascăr Vorel”-(Premiul anual al UAPR-Neamț)
2012 Expoziția anuală de arte plastice-Muzeul de artă Roman

 

Tabere de Creație:

1987 Ardeluţa
1988 Brateș
1989 Viișoara
1990 Borca
1991 Dumbrava
1992 Potoci
1997 Durău
1998 Durău
2007 Văratec
2008 Tarcău
2010 Oglinzi
2011 Vânători-Secu