Motto:

 „Arta este, înainte de toate, o stare a sufletului.”- Marc Chagall

 Artist cu vocație multiplă, Vladimir Kató dovedește prin lucrările sale că are o capacitate incontestabila de a cuprinde sensurile lirice ale realului,practicând o pictură ce-şi extrage sevele din datele realului și cultivând împlinirile poetice ale acestuia ,cu precădere în peisaj, flori și portret . Artistul a zămislit în tablourile sale un univers prin excelență pictural, pătrunzând în structura lucrurilor, descompunându-le cromatic și recompunându-le așa cum a simțit el. Nedistanțându-se de realitate, pictorul își pune amprenta unei viziuni originale, alcătuind în lucrările sale un adevărat jurnal de sentimente exprimate prin culoare.

Vladimir Kato este un artist care aduce în inimile noastre „tăcerea verde” a naturii , sedus, evident, de amplele desfăşurări ale acesteia. Frumusețea peisajelor montane din Munții Harghitei a fost pentru artist o permanentă sursă de inspirație și privind tablourile sale cu munți, de multe ori ai senzația că ești în fața unei ferestre deschise spre piscurile lor și respiri esențe, tari și curate.

Dacă vom defini în câteva cuvinte expresia artistică a acestor pânze, le-am putea rezuma într-un trinom: formă, culoare și sentiment, față de un singur subiect care este muntele. Aflat mereu într-o perpetuă căutare de noi mijloace de expresie prin care să-și ilustreze ideile care-i construiesc universul artistic, Vladimir Kato îmbină calitățile de grafician cu cele de pictor, folosind tuşe rapide, energice, şi renunţând la pictura migăloasă, academică.

Concentrându-se în principal pe aspecte ale percepției vizuale, pictorul obține rezultate de mare virtuozitate, mai ales atunci când surprinde jocurile culorilor în schimbarea anotimpurilor și acordurile cromatice necesare pentru a le face, cu adevărat vibrante, vârfurile munților, zonele umbrite, pajiștile acoperite de vegetația montană, care pot reprezenta,de multe ori, o adevărată capcană pentru orice pictor care nu are o pregătire tehnică de nivel înalt. Observator atent al succesiunilor temporale, pictorul transpune vibrațiile interioare ale unui univers perceptibil într-un limbaj cromatic de un rafinament indiscutabil folosind armonii de o frumusețe cu totul aparte.

Kato este și un portretist remarcabil, imortalizând chipuri feminine și căutând ca dincolo de frumuseţea fizică să le dezvăluie şi ceva din adâncurile fiinţei interioare. Artistul s-a menţinut în limitele concepţiei clasice privind crearea portretului, de la aşezarea în cadru a personajului, până la configurarea lui definitivă. O deosebită atenţie a acordat pictorul reprezentării cadrului în care se află personajul portretizat, socotind că acesta are un rol important în sublinierea expresivităţii figurii umane.

Vladimir Kato este și un pictor al florilor.Transpuse cu multă dragoste şi spontaneitate pe suportul pictural,florile artistului reprezintă tot atâtea motive de a-şi exprima sentimentele, trările, stările sufleteşti. Cu un farmec aparte al detaliilor și cu o magnifică dovadă a unei autentice simţiri, fiecare floare transpusă pe pânză prezintă o altă stare de spirit,marcată de tonurile clare ,ferme și catifelate ale culorilor.Pictorul îşi dăruieşte bucuria de a picta, ca o extensie a propriilor reverberaţii, aşternând frânturi de suflet în armoniile unice ale corolelor florale. Tonuri calde, folosite cu generozitate de fiecare dată, crează privitorului acel unic melanj de linişte, confort şi meditaţie.Atent la efectele luminii și la cadrele compozițiilor florale,artistul compune spaţiul vizual cu delicatețe și prospețime.

Vladimir Kato este un talent în toată puterea cuvântului. El trăieşte şi se exprimă departe de orice ispită a „turnului de fildeş”, iar pictura sa este ,fără nici o îndoială, expresia unui profesionist care slujește arta cu sinceritate şi totală dăruire.

Vladimir Kato – BIOGRAFIE

VLADIMÍR KATÓ – grafician,jurnalist și caricaturist. S-a născut la Gheorghieni (jud.Harghita) pe 18 martie 1958.

A absolvit Universitatea de Arte Plastice „N.Grigorescu” din București și Facultatea de jurnalism din Budapesta.

Din 1978 a lucrat pentru ziarul Tânărul muncitor,ca mai apoi,în perioada 1982-1990 să lucreaze la Terra Rt.

În 1990,Kató devine fondator și editor grafic al revistei satirice săptămânale Tronf, iar din 1992 este membru senior al Forumului Ifi.Colaborează din 1993 ca jurnalist de știri, cu publicația European Time ,iar din 1995 la Udvarhelyi News,

ca fotojurnalist. În 1995, începe o colaborare ca fotoreporter la revista ” În doi”.

În 1996 a fost fondatorul Fundației Pro Satiră și Umor. Din 1994 până în 2000 a fost grafician și caricaturist al unei pagini de umor , făcând portrete de oameni politici și creînd permanent montaje de caricaturi. Între 1999 și 2004, colaborează cu lucrări la publicația de satiră și umor ,Piroska.

Publică caricaturi în ziarul Kisalföld și în revista Forumul Maghiar din Győr.

În paralel cu munca de grafician și caricaturist,Vladimir Kató a ilustrat și o serie de cărți.

Expoziții individuale:

Miercurea-Ciuc (1976-86); București (1976-1987); Suceava (1975);

Bălan (1975-78); Petroșani (1977); Viena (1983); Leipzig (1985); Berlin

(1985); Belgia (1988); Bratislava (1992-93); Somorja (1992); Pécs (1991-93) (1995); Bratislava (1996).

Expoziții de grup:

Bălan (1976-88); București (1979-1981)

Ploiești (1984); Munchen (1985); Londra (1986); Galánta (1994); Győr

(1995); Budapesta (1995-96); Mărtiniș (Harghita) (1995); Miercurea-Ciuc (1996).

Este membru al Asociației Fotografilor din România și membru al al Asociației Jurnaliștilor din Romănia.